Erfgoed Petroleum-Zuid bedreigd
Petrol Zuid
Het industrieel erfgoed van Petroleum-Zuid in Antwerpen, waar Amsab-ISG in 2003 nog het project Lijn 13-Protteknie. Petrol Zuid organiseerde, is bedreigd. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie roept op om het alsnog van de sloop te redden.

Aan het begin van de 20e eeuw was Petroleum-Zuid (Antwerpen) de belangrijkste petroleumhaven van Europa. In 1900 werden 54 hectaren poldergrond in de Hobokense polder onteigend voor de aanleg van nieuwe petroleuminrichtingen en vanaf 1903 werden de eerste nieuwe installaties in gebruik genomen. Vandaag is de meeste activiteit in Petroleum-Zuid verdwenen en wordt het gebied omgevormd tot ‘Blue Gate’, het grootste investeringsproject in de Antwerpse Zuidrand. Van de oudste ontwikkelingen zijn vandaag enkel nog een vier gebouwen en een betonnen aanlegpier bewaard. In de bedrijfsgebouwen van APC bevindt zich tevens een unieke betonnen dakconstructie (1903), een van de oudste betonstructuren in ons land. De gebouwen zijn nu opgenomen in de vastgestelde inventaris van het Bouwkundig Erfgoed maar drie dagen vóór de rechtsgeldigheid van de inventaris werd een sloopvergunning voor deze site afgeleverd.

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) roept op om dit bedreigde erfgoed vooralsnog te vrijwaren. Voor alle details over de site, de historiek en concrete mogelijkheden om de sloop tegen te gaan kan je terecht op haaar website: www.vvia.be

In 2003 nog organiseerde Amsab-ISG in samenwerking met de Erfgoedcel Antwerpen een voorstelling-tentoonstelling rond de oude petroleumhaven van Antwerpen: Lijn 13-Protteknie. Petrol Zuid. We maakten toen ook een inventaris van al het archiefmateriaal dat er rond deze haven bestaat. De inventaris ervan wordt nog vaak geraadpleegd.
 
 
Foto's © Bart De Waele