Kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke
Image Hendrik Ollivier, collectiehoofd van Amsab-ISG, schreef een bijdrage in Kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) en de avant-garde, een nieuw cahier van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) was kunstcriticus, verzamelaar, kunsthandelaar, galerist, couturier, dichter, cineast, theaterman en politiek geëngageerd in de Belgische Werkliedenpartij. Hij was betrokken in alle avant-gardes, zowel ideologische als esthetische en verdedigde zo eerst het Belgisch en internationaal expressionisme (Frits Van den Berghe, Gustave De Smet, Ossip Zadkine, Heinrich Campendonck ...), het dadaisme en uiteindelijk het surrealisme, dat hij in België op de kaart zette door tentoonstellingen te organiseren van het werk van René Magritte, Max Ernst, Joan Miró, Hans Arp ... Ook na 1945 bleef Van Hecke een belangrijke rol spelen in België. Hij kreeg toen de leiding over het Wereldfestival van de Film en de Schone Kunsten, aanvankelijk in Brussel en later in Knokke. Daar organiseerde hij nog talrijke tentoonstellingen met werk van kunstenaars die hij sinds de jaren 1920 gesteund had.

Hendrik Ollivier focust in zijn bijdrage op het politieke egagement van Van Hecke.

Virginie DEVILLEZ, Michel DRAGUET, Manu VAN DER AA e.a.
Kunstpromotor Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967) en de avant-garde
Gent/Kortrijk: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België/Snoeck, 2012
pp. 176
ISBN: 978-94-6161-043-0
Prijs: € 25

Je kan het boek bestellen via de website van uitgeverij Snoeck.