Archieven 2020
Image
  
Op 10 november 2011 organiseerde FARO het colloquium Archieven 2020, in het kader van het PRISMA-onderzoekstraject. In het nieuwste nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed kan je daarvan een verslag lezen.
Het was een moment waarop sleutelfiguren reflecteerden over de stappen die de sector het komende decennium zou moeten nemen, zonder te weten hoe die toekomst er precies zou uitzien. Dat resulteerde in de formulering van enkele interessante pistes, die de basis kunnen vormen van een innovatieagenda voor de Vlaamse archiefsector.

In het nieuwste nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed kan je de keynotes van de rijksarchivarissen Martin Berendse en Karel Velle lezen en daarnaast ook de reacties daarop van Johan Van Nieuwenhuyse en Geert Van Goethem, directeur van Amsab-ISG.

FARO-medewerkers Bart De Nil en Marc Jacobs leiden het dossier Archieven 2020 in onder de titel Naar een meervoudig pad en een innovatieagenda voor de Vlaamse archiefsector. Daarin lanceren ze onder meer het initiatief Werkgroepen Archieven 2020, waarmee FARO de archiefsector uitnodigt om verder te reflecteren en te werken op de lijnen die de keynotesprekers en de deelnemers aan het panelgesprek uitzetten.