Publicatie Belichte stad
Image   Paule Verbruggen, hoofd Publiekswerking van Amsab-ISG, schreef een bijdrage over de symboliek van het licht bij de socialisten in Belichte stad, het boek bij de gelijknamige tentoonstelling in het STAM.
Licht en donker bepalen het leven van de stad en haar bewoners. Ze geven ritme aan het stedelijk leven, regelen en ontregelen, bepalen de stemming en richten de blik.
Dat is het uitgangspunt van dit boek, waarin een plejade van auteurs deze fenomenen beschrijft en onderzoekt. Intrigerende illustraties belichten hun teksten.
Wat was en is de invloed van licht op het dag-en-nachtritme van stadsbewoners, de economie, het sociale leven... Hoe gaan mensen in de stedelijke ruimte en in hun woningen om met licht of het ontbreken ervan? Welke symboliek is verbonden met licht en duisternis? De tour d'horizon in dit boek en de historische inzichten die het aanreikt laten ons met andere ogen kijken naar de stad van vandaag.
Belichte stad verschijnt naar aanleiding van de gelijknamige eerste tentoonstelling van het nieuwe Gentse stadsmuseum STAM, dat in oktober 2010 zijn deuren opende. Curator Terenja van Dijk en publicist Patrick De Rynck zijn de samenstellers.

De bijdrage 'Met een lichtenden stralenkrans omgeven'. Lichtsymboliek in de socialistische beweging van Paule Verbruggen vertrekt vanuit het schilderij De Verdeelers aan 't werk van Jules De Bleye (1846-1901). Het schilderij kan je normaal gezien bekijken in Amsab-ISG, maar hangt voor de tentoonstelling Belichte stad tijdelijk in het STAM. Daar wordt ook een postkaart van het schilderij verkocht (€ 0,80).

Patrick DE RYNCK & Terenja VAN DIJK (red.), Belichte stad. Over dag, licht en nacht, Tielt/Gent: Lannoo/STAM, 2010, 280 p.

Met bijdragen van Erik Raspoet, Wim Blockmans, Hendrik Defoort, Bart De Wilde, Bruno Vanobbergen, Raymond Cluydts, Veronique Boone, Yves Schoonjans, Aletta Rambaut, Maarten Delbeke, Stijn Bussels, Paule Verbruggen en Evelien Jonckheere.

Meer info over het boek vind je op de website van het STAM en die van Lannoo. Het boek is te koop in het STAM, via de website van Lannoo en in de boekhandel.