De luchthaven in Deurne
Een onderzoek naar het protest tegen de luchthaven in Deurne.

Het protest begon reeds 35 jaar geleden, toen de eerste voorstellen voor een verlenging van de startbaan werden gelanceerd. Met ups en downs voerden verschillende groepen onafgebroken strijd tegen de luchthaven en de daarmee gepaard gaande overlast. Daarbij speelden de Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van de Luchthaven een prominente rol, als overkoepelend orgaan van de verschillende lokale comités en initiatieven. Een tot op de dag van vandaag brandend actueel thema.
          
Bronnen in Amsab-ISG
: archieven van Aktiegroep Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne (A.T.U.V.) en Verenigde Actiegroepen Tegen de Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne (V-A.T.U.V./ V.A.T.U.V.vzw), Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.

Contact: gert van overstraeten