De Rode Valken
De socialistische jeugdbeweging heeft voornamelijk een opvoedende functie vervuld. Maar hoe werd die pedagogiek precies ingevuld? Hoe ging men om met de voorgeschreven co-educatie? En hoe komt het dat de beweging nooit uitgroeide tot een massabeweging?

In 1929 zag men een weg naar een verbreding van de socialistische jeugdbeweging in de overname van de principes van de Oostenrijkse Rode Valkenbeweging ontwikkeld door Anton Tesarek. De naam Rode Valk koos Tesarek omwille van de dubbele symboliek: rood als kleur van het vaandel van de georganiseerde socialistische beweging en valk als symbool van de vrijheidszin en de onafhankelijkheidsdrang. De eerste wet van de Rode Valken luidde: "Wij, Rode Valken zijn arbeiderskinderen, wij zijn er fier op!" De Weense onderwijzer Tesarek haalde zijn pedagogie bij de école nouvelle, ontwikkeld door onder meer Decroly, Freinet en Coussinet. Hij haalde zijn inspiratie ook bij de scoutsbeweging van Baden Powell.


Bronnen in Amsab-ISG: Jef Wattiez, Rode Valken Merksem, Rode Valken Gewest Antwerpen.


Contact: martine vermandere