Samen aan tafel
Image 

De Centrale Voeding-Horeca-Diensten van het ABVV is honderd jaar oud. In 1908 werd de Landelijke Federatie der Voedingsarbeiders opgericht door de Federatie van de Chocoladebewerkers en de Suikerbakkers aan de ene kant en de Nationale Federatie van de Bakkersgasten aan de andere kant. In 1930 sloot het horecapersoneel zich aan bij deze twee vakfederaties.

In de drie boeiende hoofdstukken van dit boek spelen vooreerst de chocoladebewerkers en de suikerbakkers, vervolgens de bakkers, en tot slot het horecapersoneel de hoofdrol. De auteur bestudeert hun leefwereld en hun situatie op de werkvloer om na te gaan waarom zij vakbonden in het leven riepen, om vervolgens hun vakorganisaties onder de loep te nemen. Niemand van deze mensen zou echter een baan gehad hebben indien er geen vraag was naar het product dat ze vervaardigden of naar de diensten die ze leverden. Chocolade en brood, cafés, restaurants en hotels krijgen bijgevolg een belangrijke rol in het verhaal van deze arbeiders, omdat ze elk vorm gaven aan de geschiedenis en de totstandkoming van de Voedingscentrale en – daardoor ook – aan de ontwikkeling van de Belgische vakbeweging.


Annelies Tollet
Samen aan tafel. 100 jaar ABVV Horval
Brussel/Gent: Amsab-ISG/Horval/Tijdsbeeld & Pièce Montée, 2008, 208 p., ill., 20 x 25 cm, soft cover
Prijs: € 10 / € 8 leden Amsab-ISG 

cover Samen aan tafel
Samen aan tafel
Franse versie  

Bestellen