Beeld & Geluid

Fotocollectie - Filmcollectie - Affichecollectie - Museumcollectie

De Beeld & Geluidcollectie is de verzameling van foto’s, films, geluidsdragers (de zogenaamde audiovisuele collectie) en affiches, prenten, vlaggen, schilderijen, beeldhouwwerken en andere materiële relicten (de museumcollectie). Deze diverse verzameling wordt met grote zorg bewaard. Inzake conservering en restauratie geniet Amsab-ISG een uitstekende reputatie.

In de catalogus (in de deelcollectie Beeld & Geluid) vindt u een overzicht van de verschillende objectsoorten die zich in deze collectie bevinden.

Fotocollectie

Fotos uit de catagus
te raadplegen in de catalogus (in de deelcollectie Beeld en Geluid)

De fotocollectie telt bij benadering 400.000 foto's. Deze zijn een afspiegeling van het dagelijkse leven en van de activiteiten van de diverse stromingen van de linkse beweging en de nieuwe sociale bewegingen in België, vanaf circa 1885 tot heden. Het zijn foto's genomen bij meetings, betogingen, 1-meistoeten, stakingen, foto’s van leef- en werkomstandigheden, het verenigingsleven enz. De opnamen kunnen zowel zeer amateuristisch als uiterst professioneel zijn.

Haar omvang dankt de fotocollectie voornamelijk aan de archieven van de vroegere dagbladen Volksgazet en Vooruit. Het betreft in beide gevallen typische krantenarchieven. Ze geven een overzicht van wat interessant krantenvoer was gedurende ongeveer een halve eeuw.

Verder bevat de fotocollectie de archieven van de fotografen Karel Heirbaut en Frans Pans.
Een buitenbeentje in de collectie vormen de foto's afkomstig uit het archief van het tijdschrift Variétés, onder redactie van Paul-Gustave Van Hecke, met onder meer foto's van Berenice Abott, Germaine Krull, Eugène Atget, André Kertesz, Laslo Moholy-Nagy en andere grote namen uit de geschiedenis van de fotografie.

<top

Filmcollectie

setfoto Dagblad Vooruit
te raadplegen in de catalogus (in de deelcollectie Beeld en Geluid)

De filmcollectie telt bij benadering 3500 filmkopieën en ongeveer 3000 videobanden. Het begrip 'film' dekt een uiteenlopende lading: het kan zowel gaan om afgewerkte producten als om rushes. Ook de genres zijn erg verschillend: documentaires, speelfilms, docudrama's, propagandafilms en filmjournaals, zowel professioneel als amateurmateriaal.

De oudste films dateren van 1926. Ze werden vertoond in volkshuizen en zaaltjes overal in het land, meestal met behulp van een draagbare projector. Dit soort filmvertoningen verdween in de jaren zestig, toen hun rol werd overgenomen door de televisie. Ook de archieven van de SOM en van de STISO, de zendverenigingen die respectievelijk de uitzendingen van de socialistische partij en de vakbond verzorgden, worden in Amsab-ISG bewaard.

<top

Affichecollectie

Affiches uit de catalogus
te raadplegen in de catalogus (in de deelcollectie Beeld en Geluid)

De collectie telt ruim 19.000 affiches. Een groot deel daarvan is afkomstig van de traditionele socialistische beweging. Het zijn affiches die verspreid werden naar aanleiding van verkiezingen, 1-meivieringen, meetings, herdenkingen enz. Daarnaast bezit Amsab-ISG ook affiches uitgegeven door de Kommunistische Partij, de PVDA en talrijke affiches van allerlei alternatieve organisaties en 'nieuwe sociale bewegingen', waaronder de vredesbeweging, Oxfam Wereldwinkels, derdewereldcomités, de milieubeweging, holebibewegingen enz. Ook enkele schenkingen van ontwerpers zijn in de collectie opgenomen, onder andere van Willy Wolsztajn en Werner Pans. De oudste affiches dateren van het einde van de negentiende eeuw, actuele affiches vullen de collectie nog dagelijks aan.

<top


Museumcollectie

Mariannebeeld Image
te raadplegen in de catalogus (in de deelcollectie Beeld en Geluid)

Het beeld- en geluidsarchief bevat ook een aanzienlijke verzameling schilderijen, tekeningen, prenten, karikaturen, postkaarten, beelden, vlaggen, vlaggentoppen, pancartes, speldjes en allerlei voorwerpen of materiële relicten. Ook deze collectie is erg uiteenlopend, gaande van echte kunstwerken tot allerlei prullaria die om een of andere reden toch historische waarde hebben. De schilderijen van Louis Deltour en Jan-Frans Cantré, de houtblokken van Frans Masereel en de tekeningen van Frits Van den Berghe behoren ongetwijfeld tot de eerste categorie.
Laatst gewijzigd op Tuesday 24 May 2011