Migrantenwerking van het ABVV
Hoe ging het ABVV om met werknemers van buitenlandse origine en hun specifieke problemen in de naoorlogse periode?

Een voorstel over een nog niet grondig bestudeerd onderwerp. Zo'n onderzoek kan opgesplitst worden, zo zouden verschillende mensen kunnen bestuderen:
- wat de algemene politiek was van het ABVV op gebied van lonen en werkomstandigheden, toelatingsvoorwaarden, wetgeving (wet-Vranckx) enz.;
- wat er gebeurde rond specifieke groepen (Italianen, Polen ...);
- hoe de toestand was in enkele centrales.

Bronnen in Amsab-ISG: Archief ABVV (beperkt: 4 dozen) gekoppeld aan veslagen van het Bureau van het ABVV, de syndicale pers, etc. Als men verder onderzoek wil doen: consultatie van de archieven van de Algemene Centrale, de Metaalbewerkersbond, en andere centrales waar veel migranten werkten. 

Contact: Image Rik De Coninck