Vergeten vakcentrales
De socialistische vakbeweging kende aanvankelijk zo'n veertig vakcentrales. Vandaag zijn dat er nog zes. Een aantal vakcentrales zijn bekend, sommige (tabak, steen, glasarbeiders, leerbewerkers, haarkappers, kasseileggers, houtbewerkers, enz.) raakten vergeten in de loop der jaren.

Onderzoeksopties: de genese van deze centrales, de evolutie van lokale vakbond(en) tot nationale vakfederaties en of -centrales; hun houding tegenover de politieke arena, meer in het bijzonder de socialistische beweging; hun relaties met de werkgevers (sociaal overleg) enz.; hun verdere evolutie (summier); hun verhouding met de nationale interprofessionele vakbondskoepels aan socialistische zijde.

Bronnen: eigen historieken en vakpers (ook te consulteren in de Koninklijke Bibliotheek en/of het Mundaneum). Weinig archiefmateriaal voorhanden. De weinige nationale archieven zijn te raadplegen in Amsab-ISG.

Contact: ImageLuc Peiren