Anarchisme in theorie en praktijk
Casus: de Federatie Radensocialisten (1973-1975). Dit was een kortstondige poging om een anarchistische koepelvereniging op poten te zetten.

De Federatie Radensocialisten, opgericht in 1973, groepeerde verschillende plaatselijke anarchistische groepen uit onder meer Gent, Ieper, Leuven, Antwerpen, Dendermonde, Turnhout, Kortrijk en Brussel. De Federatie werkte met regionale afgevaardigden en een nationale coördinatie, waarbij als grote voorbeeld de Franse Organisation Revolutionaire Anarchiste gold. Naast contacten met Frankrijk bestonden ook internationale contacten met Engeland en voornamelijk Nederland. De anarchisten in de Federatie werden al snel overvleugeld door de libertair-marxisten. Dit was enerzijds de aanleiding tot haar ontbinding in 1975 en vormde anderzijds de aanzet tot de Internationale Kommunistische Stroming.

Bronnen in Amsab-ISG: Archief Francis Faes.      

Contact: Gert Van Overstraeten