Departement Beeld en Geluid
 
Hendrik Ollivier
Hendrik Ollivier
 Hendrik Ollivier (Roeselare, °1952) is licentiaat in de pedagogische wetenschappen, volwassenenvorming (K.U.Leuven). Hij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG waar hij sinds 1985 hoofd is van het departement Beeld & Geluid. Daarnaast stelt hij ook de tentoonstellingen van Amsab-ISG samen en verzorgt hij de beeldredactie van verschillende Amsab-publicaties. Hij legt hij zich ook toe op de studie van foto’s als historische bron.

 

Lees meer...


Geert Bonne
Geert Bonne
 

 Geert Bonne (Gent, °1967) studeerde fotografie (Higro) en bekwaamde zich verder in de digitale fotografie (Higro) en de fotoconservatie (Provinciaal Museum voor Fotografie, Antwerpen). Hij werkt sinds 1990 in Amsab-ISG. Zijn voornaamste taken zijn dienstverlening, digitale ontsluiting, aanwinstenregistratie. Daarnaast verzorgt hij de digitale beeldbewerking van Brood & Rozen en verschillende Amsab-publicaties. Hij werkt ook mee aan de beeldredactie van publicaties en aan de realisatie van tentoonstellingen.

Rita Calcoen
Rita Calcoen

 Rita Calcoen (Nieuwpoort, °1958) is kinderverzorgster van opleiding. Ze werkt sinds 1982 in Amsab-ISG. Aanvankelijk werkte ze in het departement Administratie, daarna halftijds in het departement Beeld & Geluid. Ze staat in voor de prospectie en de inventarisatie van de fotocollectie en ander audiovisueel materiaal. Ze is lid van de syndicale delegatie.


Lieve Cosyns
Lieve Cosyns

 Lieve Cosyns (Overboelare, °1969), werkt sinds 1998 halftijds in Amsab-ISG. Zij werkt als fotografe mee aan de digitale ontsluiting van de affiche- en fotocollectie en zorgt voor illustraties (reproductie of reportage) bij het realiseren van publicaties, tentoonstellingen e.a.

Brigitte De Mulder
Brigitte De Mulder

 Brigitte De Mulder (Baasrode, °1958) is geaggregeerde Frans-geschiedenis-Engels. In 1991 behaalde ze het graduaat in de bibliotheconomie, optie Documentatie. Zij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG. Zij is verantwoordelijk voor de afdeling Iconografie in het departement Beeld & Geluid. In 2002-2003 was zij ingeschakeld in het project ODIS en in 2004-2005 in het project Politiek Personeel van de Provincie Antwerpen. Zij is verantwoordelijk voor de rondleidingen in Amsab-ISG en voor de stadswandelingen van Amsab-ISG.

Lees meer...

   
Kris Desij
Kris Desij
 

 Kris Desij (Gentbrugge, °1950) is onderwijzeres van opleiding. In 2000 behaalde ze het getuigschrift voor boekbinden en daarna volgde ze de opleiding voor boek- en papierrestauratie (VIZO, Brugge). Zij werkt sinds 2001 halftijds in Amsab-ISG als papier- en boekrestaurateur. Zij geeft ook advies over preservatie en werkt mee aan de opbouw van tentoonstellingen. 


 

   
Image   Annie Geyssens (Eeklo, °1957) studeerde verpleegkunde en volgde daarna een opleiding in restauratie van textiel (Gemeenschapschool voor Beeldende Kunst, Anderlecht). Zij volgde verschillende stages in de restauratie van textiel en wandtapijten, onder meer in Saint-John the Divine (New York 1992) en aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) (Brussel, 1993). Zij werkt sinds 1996 als restauratrice in Amsab-ISG. In die hoedanigheid werkt ze ook mee aan de opbouw van tentoonstellingen.
 
   
Kim Robensyn
Kim Robensyn
 

 Kim Robensyn (Brugge, °1979) is licentiate geschiedenis (UGent) en GAS Ontwikkelingssamenwerking (UGent). Zij is master in de documentatie-en bibliotheekwetenschap (UA). In 2004 was ze projectmedewerker bij Kunsthalle Lophem en bij het SMAK. Sinds 2005 werkt ze in Amsab-ISG. Haar hoofdtaak bestaat uit het digitaal ontsluiten van de foto- en filmcollectie en het ondersteunen van publieksprojecten.

 

   
Mario Van Driessche
Mario Van Driessche
 
 Mario Van Driessche (Gent, °1963) studeerde Toegepaste Communicatie (PR Reclame) (Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding (HIBO)). Hij werkt sinds 1996 in Amsab-ISG. Hij staat mee in voor de digitale ontsluiting van de fotocollectie, maar houdt zich vooral bezig met het ontwerp en onderhoud van de website.  
   
Pascale Welvaert
Pascale Welvaert
 
 Pascale Welvaert (Sleidinge, °1970) werkt in Amsab-ISG sinds 1999. Haar hoofdtaak bestaat uit de aanwinstenregistratie, digitale ontsluiting, dienstverlening en beheer van de affichecollectie. Ze staat ook in voor de administratie, facturatie en opvolging van de dienstverlening van het departement Beeld & Geluid. Daarnaast verzorgt ze ook de correcties van de publicaties en vervangt ze occasioneel de vaste receptioniste.