Prix du Carcob
Image

Het Centre des Archives communistes en Belgique schrijft een prijs uit voor origineel onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van communistische bewegingen in België.
Zie reglement.