Arbeidersbewegingen in de olie-industrie
Padova    

Deze week vindt aan de universiteit van Padua een internationale conferentie plaats over arbeid en arbeidersbewegingen in de olie-industrie ten tijde van de Koude Oorlog. Geert Van Goethem, directeur van Amsab-ISG, presenteert er de resultaten van recent onderzoek over dit onderwerp.

De casus van de petroleumindustrie geeft de gelegenheid om de wereldwijde interventies van zowel de internationale als de Amerikaanse vakbeweging te benaderen vanuit een industriële/sectorale benadering. Dit biedt betere mogelijkheden voor de ontwikkeling van een transnationale en globale visie dan de tot nog toe gehanteerde nationaal comparatieve methode.
De focus op de petroleumindustrie geeft ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op een andere centrale vraag die labourhistorici bezighoudt, namelijk de duidelijk verminderde invloed van de internationale arbeidersbeweging vanaf het midden van de jaren 1970. Arbeid was tijdens de korte twintigste eeuw van centraal belang voor regeringen van de Westerse industriële naties. De controle over arbeid als productiekracht maakte van vakbonden interessante partners, zowel voor het binnenlandse als het buitenlandse beleid. Dit veranderde vanaf het midden van de jaren 1970. Detente, toenemende globalisering en dekolonisering waren de context waarin zich een neoliberalisme kon ontwikkelen waarin zowel in cultureel, politiek als economisch opzicht de arbeidersbeweging werd gemarginaliseerd. Al deze aspecten zijn aanwezig in de olie-industrie en derhalve is de case van de petroleumworkers uitermate geschikt om er deze vragen op los te laten.

Het volledige programma vind je hier.