Verkiezingsonderzoek in Sampol
Image Zopas verscheen het septembernummer van het tijdschrift Samenleving en politiek. Daarin worden exclusief de eerste resultaten bekendgemaakt van het verkiezingsonderzoek dat werd uitgewerkt door het interuniversitair consortium PartiRep (Participatie en Representatie).

Sampol
informeert je over de interessante vaststellingen die het onderzoek deed over de kiezersstromen, de kenmerken van volatiele kiezers, het succes van de N-VA, het politiek vertrouwen in Vlaanderen en Wallonië, het verschil tussen publieke opinie en stembusuitslag, de inhoudelijke afstand tussen zusterpartijen, de ideologische congruentie van regionale coalities na 25 mei ...

Uit de drie artikels blijkt dat de bestaande beeldvorming niet altijd strookt met de realiteit die door het PartiRep-verkiezingsonderzoek wordt blootgelegd. Zo komen Ruth Dassonneville en Pierre Baudewyns over volatiliteit tot de bijzondere bevinding: ‘Hoewel we op basis van de verkiezingsresultaten van 25 mei een grote mate van stabiliteit waarnemen ten opzichte van 2010, leiden individuele data ons tot de vaststelling dat meer dan 4 kiezers op 10 van de ene verkiezing tot de andere van partij wisselden.’ Marc Hooghe en Emilie van Haute concluderen dan weer dat de Waalse kiezers ontevredener zijn dan de Vlaamse. Alleen is er in Wallonië geen geschikt kanaal om die onvrede tot uiting te brengen; aan Vlaamse kant zorgen N-VA, Vlaams Belang en PVDA+ wel voor een dergelijke uitlaatklep. Het laatste artikel, van Conrad Meulewaeter, Benoît Rihoux, Stefaan Walgrave en Christophe Lesschaeve, versterkt op zijn beurt de idee dat de traditionele zekerheden van de drie grote politieke families in ons land zijn weggevallen, met alle onvoorspelbaarheid die daaruit volgt.

Een grondige analyse van de resultaten verschijnt in 2015 in boekvorm. PartiRep is een interuniversitaire attractiepool, die wordt betoelaagd door het Federaal Wetenschapsbeleid. PartiRep is een samenwerkingsverband van de VUB (K. Deschouwer), ULB (P. Delwit), KU Leuven (M. Hooghe), UA (S. Walgrave) en de UCL (B. Rihoux).

Wil je dit nummer van Sampol als proefnummer te ontvangen? Mail dan je naam en adres naar  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . En neem zeker ook eens een kijkje op www.sampol.be.