Naar de zegepraal!
cover Naar de zegepraal!
Naar de zegepraal!


Naar de zegepraal! Affiche ontworpen door Rik en uitgegeven door de Belgische Werkliedenpartij, ter gelegenheid van de parlementsverkiezingen van 1936.
58 x 84 cm

€ 2,50

Bestellen