Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 2013
Image Op 17 oktober 2011 is het Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Het thema dit jaar is 'Recht op wonen'. Vanaf 16 uur vinden er in dit kader allerlei activiteiten plaats op het Sint-Pietersplein in Gent. 
Jaarlijks komen op 17 oktober armsten en hun partners over heel de wereld samen om hulde te brengen aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld en aan allen die zich met hen verbinden en extreme armoede weigeren. 

Dit jaar organiseren de Gentse armoedeverenigingen een grote actie op het Sint-Pietersplein. Alle Gentenaren worden opgeroepen om witte geknoopte lakens mee te brengen als symbool van hun solidariteit in het verzet tegen armoede. Op het plein zullen de organisaties meer informatie geven over hun werking. รข??s Namiddags worden er dialoogtafels georganiseerd waarbij mensen met of zonder armoede-ervaring mee kunnen nadenken over het Gentse armoedebeleidsplan.

Van 19 tot 20 uur vindt aan de gedenksteen ter ere van de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld een herdenking plaats.

Daarna is iedereen welkom op de receptie in de wintertuin van de Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg.

Wanneer? Donderdag 17 oktober 2013 van 16 tot 20 uur.
Waar? Sint-Pietersplein, Gent.

Meer informatie en het volledige programma vind je terug op de website van de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen.