Gita Deneckere wint Henri??tte de Beaufort-prijs
Image Gita Deneckere, ondervoorzitter van Amsab-ISG, kreeg van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Henriëtte de Beaufort-prijs 2013 voor haar biografie Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865. Proficiat!

Met dit werk presenteert de auteur een indringende biografie over Leopold I, de eerste koning der Belgen, maar ook de ‘eerste koning van Europa’, zoals de titel terecht aangeeft. De lezer maakt aan de hand van Deneckere interessante uitstapjes naar diverse landen, vorstenhuizen en politieke ontwikkelingen in de 19e eeuw. De jury van de Henriëtte de Beaufort-prijs licht toe: 'Gita Deneckere weet "breed" te schrijven, waardoor het leven van Leopold I op een natuurlijke wijze is ingekaderd. Hoewel hij de hoofdfiguur is van deze biografie wordt hij in het grotere gebeuren van de negentiende-eeuwse ontwikkelingen niet altijd als centrale figuur neergezet. […]. In dat opzicht laat Deneckere duidelijk zien dat zij in de eerste plaats historica is en pas daarna biografe. Daarin onderscheidt deze biografie zich van andere, ook uitstekende biografieën, waarin de auteurs de beschrevene in de regel dichter op de huid zitten.'

Image
 

Lees de uitgebreide toelichting van de jury op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.