Voorstelling migratienummer Brood & Rozen
Turkse kinderen Gent Op 23 oktober 2012 stelden we in Amsab-ISG het themanummer van Brood & Rozen over migratie voor. Tegelijkertijd opende de tentoonstelling Ons verleden, onze toekomst van het Minderhedenforum. Die kan je nog tot 20 december bezoeken.

Sinds enkele jaren werkt Amsab-ISG rond het thema migratie. Dat is eigenlijk de logica zelve: wie enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de arbeidersbeweging en de bonte verzameling aan nieuwe sociale bewegingen, kan niet anders dan vertrouwde echo’s horen als het over migratie gaat. Laat nu de sociale geschiedenis, die van arbeiders, milieuactivisten, derdewereldmilitanten, feministen, pacifisten en mensenrechtenactivisten en aanverwanten net de kernactiviteit zijn van Amsab-ISG. Zo komt het dat de geschiedenis van migratie, zowel in een verder als meer recent verleden, en het erfgoed dat daarbij hoort zich als het ware aan Amsab-ISG hebben opgedrongen. Vanaf nu maakt het thema structureel deel uit van onze werking.

Om dat in de verf te zetten, stelden we op 23 oktober in Amsab-ISG de nieuwe editie van ons tijdschrift Brood & Rozen voor, integraal gewijd aan het thema migratie. Tegelijkertijd opende de tentoonstelling Ons verleden, onze toekomst, waarin mensen hun verhaal doen over hoe zij als Belg met buitenlandse wortels op hun domein pionierden. De tentoonstelling is een realisatie van het Minderhedenforum en zijn lidverenigingen. Ze kwam tot stand in samenwerking met Het Belang van Limburg, Tapis Plein vzw en Stand Up Speak Up en met steun van de Vlaamse overheid.
Foto's van de voorstelling