Brood & Rozen, (2010)2 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Brood & Rozen 2010_2
Brood & Rozen 2010/2
 
Vorige edities zie
website Brood & Rozen


Bestellen

   

Edito
Paule Verbruggen
Het verborgen verleden
p. 2-3

Bijdrage
David Huys
Stemmen uit het verleden. De doorbraak van de republikeinse herinnering in Spanje
p. 5-23

Bijdrage
Ger Harmsen
De natuurbeleving van Jean-Jacques Rousseau
p. 25-45

Opgemerkt
Marc Constandt
Ze hielpen het volk reizen. De reisbureaus tussen 1895 en 1965, een verkennend onderzoek
p. 47-55

Opgemerkt
Joris van Parys
Frankrijk ontdekt Frans Masereel 
p. 56-57

Collectie
Brigitte De Mulder
Kaarten en drinken met de socialisten. Verkiezingsgadgets in de collectie
p. 58-59

Collectie
Jessica Langouche
Ecolife, een duurzaam archief
p. 60-63

Collectie
Martijn Vandenbroucke
Het archief van de Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leren Vereert
p. 63-64

Collectie
Martijn Vandenbroucke
De Belgische archieven uit Moskou: een vervolg. De archieven van het Arbeidersjeugdverbond en de SVV-afdeling Vorst
p. 65

Kroniek
Piet Creve
Het vergeten middenveld? Migrantenorganisaties en hun erfgoed. Impressies van een tweedaagse workshop
p. 66-71

Publicaties
Bart De Wilde
PAUL BLONDEEL, Nieuwe kleren voor de werkstad. Sociale geschiedenis en ruimtelijke planning in de Antwerpse stationsomgeving
p. 72-73

Publicaties
Paule Verbruggen
WIM GELDOLF, Maurice Dequeecker 1905-1985
p. 74-75

Recensie
Geraldine Reymenants
LISELOTTE VANDENBUSSCHE, Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914)
p. 76-82

Recensie
Els Witte
BART HELLINCK, Norbert De Batselier. Een leven in de politiek
p. 83-87Stemmen uit het verleden. De doorbraak van de republikeinse herinnering in Spanje

David Huys, buitenpromovendus, Maastricht University

Dit artikel gaat in op de bewustwording van een verborgen verleden in het midden van de jaren 1990 dat gerelateerd is aan de burgeroorlog en dictatuur in Spanje. Aan de hand van recente literatuur onderzoeken we welke factoren hieraan ten grondslag lagen, welke reacties die uitlokten en wat de invloed ervan is op de Spaanse samenleving. Het blijkt namelijk dat het ontstane debat een tweedeling teweeg heeft gebracht en dat er van een mogelijke consensus over dit verleden op korte termijn nog geen sprake is.


Voices of the past. The breakthrough of the memory of the Second Republic in Spain

David Huys, external PhD candidate, Maastricht University

This article unravels the awakening of interest in Spain’s hidden past in the mid-1990s, exploring the legacies of the Civil War and Franco’s dictatorship. Reviewing recent literature on this topic, we examine the underlying factors of this awakening, the reactions they provoked and how they affect Spanish society. Clearly, the ensuing debate has resulted in a divided society. Achieving some form of consensus on this issue in the short run proves to be impossible.


Voix du passé. La percée de la mémoire républicaine en Espagne


David Huys, doctorant extérieur, Maastricht University

Cette contribution traite de la prise de conscience d’un passé enfoui au milieu des années 1990, à mettre en rapport avec la guerre civile et la dictature en Espagne. Nous appuyant sur la littérature récente, nous analysons les facteurs qui en formèrent le terreau, les réactions qu’elle suscita et l’impact qu’elle eut sur la société civile espagnole. On
constate en effet que le débat soulevé a provoqué une fracture telle qu’aucun consensus à propos de ce passé ne peut être envisagé dans un avenir proche. 

 

De natuurbeleving van Jean-Jacques Rousseau

Ger Harmsen

Het artikel over de natuurbeleving van de Franse politieke filosoof en botanicus Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) komt uit de nalatenschap van de sociaal-politieke filosoof en sociaal-historicus Ger Harmsen (1922-2005), die met Rousseau ook een passie voor mossen deelde. Het artikel maakt duidelijk dat natuurbeleving zelf een historisch verschijnsel is. Terwijl de natuur in de romantiek gebruikt werd om gevoelens uit te drukken, waren Rousseaus natuurobservaties zakelijk, net als bij Linnaeus. Dankzij Rousseau kwam Malthus tot botaniseren en met zijn aandacht voor de metamorfose van planten ging Goethe als vertegenwoordiger van het opkomende evolutionair denken een stap verder dan Rousseau.


The perception of nature of Jean-Jacques Rousseau

Ger Harmsen

The article on the perception of nature of the French political philosopher and botanist Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is part of the legacy of the social and political philosopher and social historian Ger Harmsen (1922-2005). He developed a passionate interest in mosses, which he shared with Rousseau. The article explains that the perception of nature itself is a historical phenomenon. While nature was used to express feelings in the Romantic period, Rousseau’s observations of nature were impersonal, as with Linnaeus. Malthus became interested in botany thanks to Rousseau. Goethe, as an exponent of the emerging evolutionary thinking, took Rousseau’s ideas a step further by focusing on the metamorphosis of plants.
Prof. Dr Bob Reinalda wrote an introduction to the article.


L’expérience de la nature chez Jean-Jacques Rousseau

Ger Harmsen

L’article traitant de l’expérience de la nature par le botaniste et philosophe politique français Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est issu de l’héritage du philosophe sociopolitique et historien social Ger Harmsen (1922-2005), qui partageait avec Rousseau cette même passion pour les mousses. Cette contribution met en évidence que l’expérience même de la nature relève d’un phénomène historique. Alors qu’à l’époque du romantisme, la nature servait de faire-valoir pour dépeindre des sentiments, les observations de la nature par Rousseau étaient elles, tout comme chez Linnaeus, factuelles. Et, si Rousseau incita Malthus à s’intéresser à la botanique, c’est la curiosité manifestée par Goethe
pour la métamorphose des plantes qui conduisit ce dernier, en tant que représentant de la pensée évolutionnaire émergente, à ‘dépasser’ Rousseau sur ce terrain.
Cette contribution fait l’objet d’un préambule rédigé par le Prof. Dr. Bob Reinalda.