HOME arrow COLLECTIE arrow Archief Brussels Gekleurd/Bruxelles en Couleurs
Archief Brussels Gekleurd/Bruxelles en Couleurs PDF Afdrukken E-mail
Brussel gekleurd   Zestien jaar lang heeft de organisatie Brussels Gekleurd de Brusselse wijken leven ingeblazen met buurtfeesten, optredens, trefdagen en activiteiten allerhande. Ze was uitgegroeid tot een bekend gezicht in de Brusselse regio. Financiële onzekerheid deed haar eind 2008 de das om.

De oprichting van Brussels Gekleurd/Bruxelles en Couleurs vindt zijn oorsprong in het vroegere project Samen Uit, Samen Thuis. Eind 1989 zochten enkele Vlaamse verenigingen uit het sociaal-culturele veld elkaar op om iets te doen aan het groeiende klimaat van onverdraagzaamheid en racisme. Na een evaluatie in 1991, werd er geopteerd voor een actievere samenwerking met de verenigingen van deze migrantengroepen. Verschillende in Brussel actieve, Vlaamse sociaal-culturele verenigingen en welzijnsorganisaties werden aangeschreven en uiteindelijk kon men van start gaan toen de Franstalige koepel Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), dat ruim zeventig migrantengroepen verenigt, zijn medewerking toezegde. Hieruit ontstond de werking van Brussels Gekleurd. 

In mei 1992 ging de eerste editie van Brussels Gekleurd van start met buurtanimaties in vijf gemeenten en met een groot feest in de Ancienne Belgique als afsluiter. Brussels Gekleurd groeide gaandeweg van bescheiden lokale animaties tot heuse buurtfeesten verspreid over tientallen wijken. Door het vele werk dat dit met zich meebracht was professionele ondersteuning een noodzaak geworden, iets wat men uiteindelijk kreeg door subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daardoor was men in staat om een voltijds coördinator aan te werven. Om dit alles verder in goede banen te leiden werd in 1996 beslist om van een feitelijke vereniging over te gaan naar een vzw.

De Waalse Gemeenschapscommissie (Cocof) besloot vanaf 2006 geen subsidie meer uit te keren aan Brussels Gekleurd. De aangehaalde reden was het feit dat Brussels Gekleurd een bicommunautaire vzw was. De Vlaamse Gemeenschapscommissie bleef wel de tweetalige realiteit van de vzw tolereren, maar de subsidies bleken uiteindelijk niet voldoende te zijn om de werking van Brussels Gekleurd te continueren. Eind 2008 is de organisatie dan ook in vereffening gegaan.

Het archief van Brussels Gekleurd/Bruxelles en Couleurs valt onder de noemer sociaalemancipatorisch erfgoed. Het archief bestrijkt de periode 1991-2008 en bevat ook foto’s, video’s, dvd’s, bibliografisch materiaal, periodieken en brochures. Het archief bevat 252 nummers opgeborgen in 21 dozen (2,31 lopende meter).
Jessica Langouche
maakte de inventaris.