HOME arrow COLLECTIE arrow Archief Socialistisch Jeugdleidersinstituut
Archief Socialistisch Jeugdleidersinstituut PDF Afdrukken E-mail
Socialistisch Jeugdleidersinstituut   Bij de herinventarisatie van het archief van de Jongsocialisten werd archiefmateriaal van het Socialistisch Jeugdleidersinstituut (SJI) afgezonderd.

Het SJI werd in 1959 opgericht om de socialistische jeugdorganisaties een nieuw elan te geven. In 1948 was er al een gelijkaardige poging ondernomen in samenwerking met het Emile Vandervelde Instituut (EVI), maar die werking strandde snel. Het doel van het SJI was vooral om jeugdleiders en monitors te vormen voor de diverse takken van het socialistisch jeugdwerk, specialisatiecursussen te organiseren voor sportieve, creatieve en culturele activiteiten en studieweekends voor de politieke en sociaaleconomische vorming van jonge militanten. De kadervorming werd zowel op regionaal vlak (aanvankelijk zes weekends) als op nationaal vlak (nationale studieweekends en specialisatie- of vervolmakingcursussen) georganiseerd.

Dit archief is nauw verwant met de archieven van het Socialistisch Jeugdverbond (SJV), van de Socialistische Federatie van Jeugdateliers (SFJA) en van de Jongsocialisten (JS), die eveneens in het Amsab-ISG te consulteren zijn. Het archief telt 280 beschrijvingen, opgeborgen in 46 dozen en bestrijkt de periode 1958-1975.
Martijn Vandenbroucke
maakte de inventaris.