HOME arrow COLLECTIE arrow Archief Jongsocialisten
Archief Jongsocialisten PDF Afdrukken E-mail
Jongsocialisten   Onlangs werd het archief van de Jongsocialisten (JS) geherinventariseerd. In de jaren 1980 werden archieven van een aantal jeugdgroepen binnen de socialistische zuil in het toenmalige AMSAB opgenomen.

De JS ontstonden als een van de groepen binnen de Socialistische Jeugd (SJ), de eind 1944 opgerichte koepel voor de socialistische jeugdbewegingen. Leden konden aansluiten van hun 21 tot hun 30 jaar. Al snel gingen deze ‘oudere’ jongeren zich in de eerste plaats toeleggen op de politieke strijd. In 1955 verlieten ze dan ook de SJ, al bleven ze wel samen schuilen onder het overkoepelende Socialistisch Jeugdverbond (SJV). De Jongsocialisten groeiden daarna naar de Belgische Socialistische Partij (BSP) toe, waarvan ze in feite de jongerenafdeling werden. Op het congres van 1970 werd begonnen met een hervorming van de werking, zowel ideologisch als organisatorisch. De JS kwamen nu regelmatig met eigen standpunten en ideeën naar voren. De jongeren gingen steeds scherper ageren tegen het uitblijven van de democratisering van de beweging, de gebrekkige politieke fundering en het ontbreken van een massabeweging. Begin jaren 1990 kwam aan dat intern geharrewar een einde. Een nieuwe – naar JS-normen heel jonge – generatie van 20- tot 25-jarigen trad aan. Ondanks de goede voornemens kwam een grondige vernieuwing er pas in 2001 door zich om te vormen tot Animo, waarbij de organisatie ook een andere structuur kreeg.

Het archief van JS bevat briefwisseling van het nationaal secretariaat, boekhoudkundige stukken, documenten in verband met Kultuuropbouw, zowel nationaal als plaatselijk, en verslagen van allerhande vergaderingen. Daarnaast zijn er heel wat documentatiemappen en brochures over allerlei onderwerpen. Het archief bevat 857 nummers, opgeborgen in 83 dozen en bestrijkt de periode 1954-1999.
Martijn Vandenbroucke
maakte de inventaris.