HOME arrow COLLECTIE arrow Archief van Amnesty International
Archief van Amnesty International PDF Afdrukken E-mail
Amnesty International   Amsab-ISG verwerft het archief van  Amnesty International Vlaanderen: zo'n 467 dozen, goed voor bijna 60 strekkende meter archief. 

Begin 2010 mocht Amsab-ISG een heel stuk archief van Amnesty International Vlaanderen in depot nemen. Dit is het concrete resultaat van een samenwerkingsovereenkomst die Amsab-ISG en AIVL sloten.

Amnesty International werd in 1961 opgericht door de Britse advocaat Peter Benenson. Het idee was om een onafhankelijke en onpartijdige organisatie te creëren die controleert of de mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, niet geschonden worden. Concreet houdt Amnesty zich bezig met onderzoek naar mogelijke schendingen van de mensenrechten, rapporteert het haar bevindingen en zet het, indien nodig, acties en campagnes op om de situatie te corrigeren. Zo voert Amnesty actie om geweld tegen vrouwen te stoppen, om de rechten van mensen die in armoede leven te verdedigen, om de doodstraf te bannen, om de wereldwijde wapenhandel te reguleren, om zich te verzetten tegen foltering, om de rechten van vluchtelingen en migranten te beschermen, om gewetensgevangenen te bevrijden.

Het archief van AIVL omvat o.a. een uitgebreide collectie affiches en iconografisch materiaal, meer dan 500 videobanden, verslagen van interne vergaderingen, een uitgebreide correspondentie, tijdschriften en boeken, dossiers betreffende allerlei campagnes en acties en uiteraard ook een uitgebreide reeks dossiers rond fondsen- en ledenwerving.

Image   Een voorsmaakje van de schitterende affichecollectie van Amnesty International kan je hier bewonderen.