HOME arrow INFO arrow ?? propos de l'Amsab-IHS arrow Structure et collaborateurs
Structure et collaborateurs Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Président: Frank Beke  
Directeur: Geert Van Goethem

L’Amsab-IHS est scindée en plusieurs sections. Le département des collections, dirigé par Hendrik Ollivier , chapeaute, organise et coordonne les activités des divisions Archives, Collection de la Bibliothèque et Collection Audiovisuelle. Les services au public, dont la direction est assurée par Paule Verbruggen , sont également centralisés et englobent le patrimoine culturel, les publications, notre revue Brood & Rozen (Du Pain & Des Roses), le site internet et les expositions. La recherche scientifique s’articule principalement autour de projets et relève de la responsabilité de la direction. Quant au département Administration Réseau, il est au service de l’ensemble des activités internes à l’Amsab-IHS. Enfin, l’Amsab-IHS dispose à Anvers d’un département qui travaille à l’élaboration d’une collection anversoise spécifique des archives et de la bibliothèque et met régulièrement sur pied des projets destinés au public.

  Souhaitez-vous des renseignements d'ordre général?

Voorzitter

Frank Beke
Frank Beke
 
Frank Beke (Gent, º1946) is licentiaat Germaanse filologie (RUG), licentiaat pers- en communicatiewetenschappen (RUG) en geaggreerde HSO Germaanse filologie  (RUG). Van 1968 tot 1970 was hij leraar aan de Stedelijke Handelsschool te Gent, van 1971 tot 1973 assistent pers- en communicatiewetenschappen (RUG), van 1973 tot 1975 leraar aan het kunsthumaniora van het Rijk, van 1975 tot 1976 leraar aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Gent en van 1977 tot 1979 gedetacheerde leerkracht bij de Jongsocialisten. In 1980 werd hij persattaché van het College van burgemeester en schepenen van Gent en van 1981 tot 1989 was hij secretaris van het Vormingscentrum Herman Vos. Van 1983 tot 1989 was hij gemeenteraadslid van de Stad Gent, in 1988 werd hij bijzonder opdrachthouder van het kabinet van de staatssecretaris van Onderwijs (1988) en van 1989 tot 1994 was hij schepen van Openbare Werken en Stedenbouw van de Stad Gent. Van 1995 tot 2006 was hij burgemeester van de Stad Gent. In 2008 werd hij doctor honoris causa van de Universiteit Gent.

Directeur 

Geert Van Goethem
Geert Van Goethem
 
 Geert Van Goethem (Hamme, °1957) is licentiaat nieuwste geschiedenis (RUG), doctor in de sociale wetenschappen (Universiteit Amsterdam) en haalde een postgraduaat in Social Profit & Public Management (Hogeschool Gent). In 1982 werd hij wetenschappelijk medewerker bij AMSAB, in 1984 hoofd van het departement Archief en in 1990 coördinator van AMSAB-Centrum Louis Major in Antwerpen. Hij was senator van april tot oktober 1998 en raadgever van minister-vicepresident van de Vlaamse Regering Steve Stevaert, van november 1998 tot juli 1999. In 2001 werd hij adjunct-directeur van Amsab-ISG. Sinds 1 januari 2010 is hij directeur.

Lees meer ...

 

Hoofd Collectie

Hendrik Ollivier
Hendrik Ollivier

 Hendrik Ollivier (Roeselare, °1952) is licentiaat in de pedagogische wetenschappen, volwassenenvorming (K.U.Leuven). Hij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG waar hij sinds 1985 hoofd is van het departement Beeld & Geluid. Daarnaast stelt hij ook de tentoonstellingen van Amsab-ISG samen en verzorgt hij de beeldredactie van verschillende Amsab-publicaties. Hij legt hij zich ook toe op de studie van foto’s als historische bron. Sinds 2010 is hij hoofd Collectie van Amsab-ISG.

Lees meer...

Medewerkers Beeld & Geluid
Medewerkers Archief
Medewerkers Bibliotheek

Hoofd Publiekswerking

Paule Verbruggen
Paule Verbruggen

 Paule Verbruggen (Gent, °1960) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en behaalde het aggregaat HSO (UGent). Ze volgde de licentie Ontwikkelingssamenwerking (UGent) als vrije studente. Van 1983 tot 1989 werkte ze aan het departement Politieke Wetenschappen van de UGent. Van 1989 tot 1990 was ze verbonden aan de dienst Vrouwenstudies van de Universiteit Antwerpen. Sinds 1990 werkt ze in Amsab-ISG. Ze was eerst archivaris, tot ze in 1997 Guy Vanschoenbeek opvolgde als hoofdredactrice van Brood & Rozen.
Van 2000 tot 2010 was ze hoofd van het departement Publicaties. Vanaf 2010 is ze hoofd Publiekswerking van Amsab-ISG.  

Lees meer...

Medewerkers Publiekswerking

Stafleden 

Departementshoofd Administratie:

Luc Beirnaert
Luc Beirnaert
 
 Luc Beirnaert (Aalst, °1959) werkt sinds 1985 in Amsab-ISG. Als verantwoordelijke voor het departement Administratie coördineert hij de administratieve en logistieke taken van het instituut. Hij coördineert samen met de directie het personeelsbeleid. Hij staat in voor de vervanging in het onthaal.

Medewerkers Administratie

<top

Departementshoofd Bibliotheek

Luc Lievyns
Luc Lievyns
 

 Luc Lievyns (Oudenaarde, °1955) is geaggregeerde Frans-geschiedenis-Latijn. Hij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG, eerst als medewerker in het departement Archief, sinds 1985 in het departement Bibliotheek. In 2000 werd hij departementshoofd van de bibliotheek en leeszaalverantwoordelijke. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de microfilm- en digitaliseringsprojecten van tijdschriften, in samenwerking met diverse bibliotheken en archieven.

Lees meer...
 

Medewerkers Bibliotheek


<top

Departementshoofd Antwerpen

Matine Vermandere
Martine Vermandere
 

 Martine Vermandere (Gent, °1964) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en master cultuurmanagement (UA). Ze werkte eerst voor het Centrum voor Stadsvernieuwing van de Stad Gent. Sinds 1991 is ze als archivaris en wetenschappelijk medewerker verbonden aan Amsab-ISG. In 1998 werd zij coördinator van Amsab-ISG-Antwerpen. 

Lees meer... 

Medewerkers Antwerpen

 

Departementshoofd Systeembeheer

Donald Weber
Donald Weber
 

 Donald Weber (Gent, °1967) is doctor in de geschiedenis (UGent, 2008). Hij studeerde filosofie en geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij daarna van 1992 tot 1996 aspirant-navorser was aan de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. Vanaf 1997 is hij verbonden aan Amsab-ISG als wetenschappelijk medewerker. Hij is tevens ict-coördinator.

Lees meer...

Medewerkers systeembeheer

Medewerkers Administratie/Onderhoud

Tamara Denolf
Tamara Denolf
 

 Tamara Denolf (Gent, °1974) werkt sinds 1999 in Amsab-ISG. Ze maakt deel uit van de onderhoudsploeg.

 
Lieve Loos
Lieve Loos
 
 Lieve Loos (Turnhout, °1953) werkt sinds 1992 in Amsab-ISG. Ze maakt deel uit van de onderhoudsploeg. 
Johnny Nuyts
Johnny Nuyts
 

 Johnny Nuyts (Brugge, °1958) werkt sinds 1992 in Amsab-ISG. Hij maakt deel uit van de onderhoudsploeg, en staat in voor de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van het instituut.

 
Viviane Taeckens
Viviane Taeckens
 
 Viviane Taeckens (Beernem, °1965) werkt sinds 1996 in Amsab-ISG. Ze neemt samen met Luc Beirnaert het algemeen secretariaat waar. Ze ondersteunt het departement Publicaties bij administratieve taken en verzorgt de ledenadministratie van Brood & Rozen. Ze staat in voor de vervanging in het onthaal.
Daisy van der Wiel
Daisy van der Wiel
 
 Daisy van der Wiel (Gent, °1953) werkt sinds 1985 in Amsab-ISG. Ze is verantwoordelijk voor het dagelijkse financiële beheer van het instituut en staat in voor de boekhouding.
Gwendolina Van Hoecke
Gwendolina Van Hoecke
 
 Gwendolina Van Hoecke (Gent, °1964) werkt sinds 1989 in Amsab-ISG. Ze is verantwoordelijk voor het onthaal. Daarnaast doet ze alle verzendingen en verzorgt ze de boekhouding van de publicaties.

<top


Medewerkers Archief

Hilde Cuelenaere
Hilde Cuelenaere
 
 Hilde Cuelenaere (Brugge, °1962) behaalde het diploma schilderkunst (Sint-Lukasinstituut, Gent) en het getuigschrift Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde/groep Archiefkunde (TSO3). Zij werkt sinds 2000 in Amsab-ISG als archiefmedewerkster.
Rik De Coninck
Rik De Coninck
 
 Rik De Coninck (Nederhasselt,°1953) is licentiaat nieuwste geschiedenis (RUG). Hij werkt sinds 1991 in Amsab-ISG als archivaris. Hij heeft vooral belangstelling voor de arbeidersbeweging en voor de revolutionaire en alternatieve component in het bijzonder. Hij beschreef ook enkele archieven van milieuverenigingen.
Jessica Langouche
Jessica Langouche
 
 Jessica Langouche (°1983, Gent) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en licentiate archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). In 2007 werkte ze als archivaris in het VRT-woordarchief. In 2008 was ze aankoopcoördinator bij Archipel Deco-Destelbergen. Sinds 15 december 2008 werkt ze als archivaris in Amsab-ISG.
Maarten Savels
Maarten Savels
 

 Maarten Savels (Blankenberge, °1981) is licentiaat nieuwe geschiedenis (UGent) en behaalde het diploma archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Hij werkt sinds 2005 in Amsab-ISG, eerst enkel ter begeleiding van een aantal digitaliseringsprojecten, later ook als archivaris. Daarnaast is hij ook belast met het beheer van het digitaal depot en het begeleiden van archiefvormers bij vragen over digitaal documentbeheer. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar milieuverenigingen (o.a. JNM) en derdewereldbewegingen (o.a. Oxfam Wereldwinkels).

 
Martijn Vandenbroucke
Martijn Vandenbroucke
 

 Martijn Vandenbroucke (Kortrijk, °1978) is licentiaat nieuwe geschiedenis (UGent) en licentiaat archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Hij werkt sinds 2003 in Amsab-ISG, eerst in het kader van een FWO-project rond de valorisatie van de archieven van de socialistische coöperatieve beweging, later als archivaris. Hij is daarnaast ook actief in de lokale heemkunde, met bijzondere aandacht voor prekadastrale cartografie.

Lees meer... 
Michel Vermote
Michel Vermote
 

 Michel Vermote (Oostende, °1957) is licentiaat nieuwste geschiedenis (RUG). Hij werkt sinds 1982 in Amsab-ISG als archivaris. Van 1988 tot 2002 was hij hoofd van het departement Archief. Hij volgde samen met Wouter Steenhaut het dossier op van de geroofde archieven in Moskou. Sinds 2002 werkt hij aan het project Archiefbank Vlaanderen als coördinator van de Technische Werkgroep.

Lees meer ...

 
Sofie Vrielynck
Sofie Vrielynck
 

 Sofie Vrielynck (Brugge, °1970) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en licentiate archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Zij werkt sinds 2002 in Amsab-ISG, eerst als wetenschappelijk medewerkster in Amsab-ISG Antwerpen, daarna als archivaris in Amsab-ISG Gent. Haar belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de vrouwenbeweging.

Lees meer...  
<top

Medewerkers Beeld & Geluid

Geert Bonne
Geert Bonne
 

 Geert Bonne (Gent, °1967) studeerde fotografie (Higro) en bekwaamde zich verder in de digitale fotografie (Higro) en de fotoconservatie (Provinciaal Museum voor Fotografie, Antwerpen). Hij werkt sinds 1990 in Amsab-ISG. Zijn voornaamste taken zijn dienstverlening, digitale ontsluiting, aanwinstenregistratie. Daarnaast verzorgt hij de digitale beeldbewerking van Brood & Rozen en verschillende Amsab-publicaties. Hij werkt ook mee aan de beeldredactie van publicaties en aan de realisatie van tentoonstellingen.

 
Rita Calcoen
Rita Calcoen
 
 Rita Calcoen (Nieuwpoort, °1958) is kinderverzorgster van opleiding. Ze werkt sinds 1982 in Amsab-ISG. Aanvankelijk werkte ze in het departement Administratie, daarna halftijds in het departement Beeld & Geluid. Ze staat in voor de prospectie en de inventarisatie van de fotocollectie en ander audiovisueel materiaal. Ze is lid van de syndicale delegatie.
Lieve Cosyns
Lieve Cosyns
 
 Lieve Cosyns (Overboelare, °1969), werkt sinds 1998 halftijds in Amsab-ISG. Zij werkt als fotografe mee aan de digitale ontsluiting van de affiche- en fotocollectie en zorgt voor illustraties (reproductie of reportage) bij het realiseren van publicaties, tentoonstellingen e.a.
   
Kris Desij
Kris Desij
 
 Kris Desij (Gentbrugge, °1950) is onderwijzeres van opleiding. In 2000 behaalde ze het getuigschrift voor boekbinden en daarna volgde ze de opleiding voor boek- en papierrestauratie (VIZO, Brugge). Zij werkt sinds 2001 halftijds in Amsab-ISG als papier- en boekrestaurateur. Zij geeft ook advies over preservatie en werkt mee aan de opbouw van tentoonstellingen. 
Image   Annie Geyssens (Eeklo, °1957) studeerde verpleegkunde en volgde daarna een opleiding in restauratie van textiel (Gemeenschapschool voor Beeldende Kunst, Anderlecht). Zij volgde verschillende stages in de restauratie van textiel en wandtapijten, onder meer in Saint-John the Divine (New York 1992) en aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) (Brussel, 1993). Zij werkt sinds 1996 als restauratrice in Amsab-ISG. In die hoedanigheid werkt ze ook mee aan de opbouw van tentoonstellingen.
Kim Robensyn
Kim Robensyn
 

 Kim Robensyn (Brugge, °1979) is licentiate geschiedenis (UGent) en GAS Ontwikkelingssamenwerking (UGent). Zij is master in de documentatie-en bibliotheekwetenschap (UA). In 2004 was ze projectmedewerker bij Kunsthalle Lophem en bij het SMAK. Sinds 2005 werkt ze in Amsab-ISG. Haar hoofdtaak bestaat uit het digitaal ontsluiten van de foto- en filmcollectie en het ondersteunen van publieksprojecten.

 
   Mario Van Driessche (Gent, °1963) studeerde Toegepaste Communicatie (PR Reclame) (Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding (HIBO)). Hij werkt sinds 1996 in Amsab-ISG. Hij staat mee in voor de digitale ontsluiting van de fotocollectie, maar houdt zich vooral bezig met het ontwerp en onderhoud van de website.
Pascale Welvaert
Pascale Welvaert
 
 Pascale Welvaert (Sleidinge, °1970) werkt in Amsab-ISG sinds 1999. Haar hoofdtaak bestaat uit de aanwinstenregistratie, digitale ontsluiting, dienstverlening en beheer van de affichecollectie. Ze staat ook in voor de administratie, facturatie en opvolging van de dienstverlening van het departement Beeld & Geluid. Daarnaast verzorgt ze ook de correcties van de publicaties en vervangt ze occasioneel de vaste receptioniste.

<top
 

Medewerkers Bibliotheek

Image   Denise De Weerdt (° 1930) is licentiate geschiedenis (RUG), en doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis (RUG). In augustus 1958 begon zij in de Koninklijke Bibliotheek van België (KB), waar zij zonder onderbreking bleef tot 31 december 1991. In 1971 werd zij daar afdelingshoofd, en vanaf 1 september 1990 vervulde zij het ambt van Hoofdconservator ad interim. Sinds 2000 werkt zij als vrijwilligster in Amsab-ISG.

Lees meer... 
Brigitte De Mulder
Brigitte De Mulder


 Brigitte De Mulder (Baasrode, °1958) is geaggregeerde Frans-geschiedenis-Engels. In 1991 behaalde ze het graduaat in de bibliotheconomie, optie Documentatie. Zij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG. Tot 2010 werkte zij in de afdeling Iconografie in het departement Beeld & Geluid. Sinds 2010 is ze medewerkster in de bibliotheek. In 2002-2003 was zij ingeschakeld in het project ODIS en in 2004-2005 in het project Politiek Personeel van de Provincie Antwerpen.

Lees meer...   
Kathy Rubbens
Kathy Rubbens
 
 Kathy Rubbens (Gent) behaalde het getuigschrift 1e kandidatuur psychologische en pedagogische wetenschappen (UGent). Zij schakelde dan over naar het economisch hoger onderwijs A1, secretariaat moderne talen. Zij behaalde het getuigschrift Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep bibliotheek en het getuigschrift Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep archief. Zij volgde eveneens een cursus Schrijven voor Lezers (Stichting Lodewijk de Raet) en behaalde het deelcertificaat AV Russisch RGI Breakthrough A & B.
Rudy Van de Velde
Rudy Van de Velde
 
 Rudy Van de Velde (Wetteren, °1959) werkte 21 jaar bij Renault Vilvoorde. Daarna behaalde hij het diploma middelbaar onderwijs voor de Centrale Examencommissie en het Tweedekansonderwijs Gent. Hij werkt sinds 2000 in de bibliotheek van Amsab-ISG, waar hij instaat voor de magazijnen en de logistiek. 
Omar Van Hoeylandt
Omar Van Hoeylandt
 

 Omar Van Hoeylandt (Temse, °1948) behaalde het graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde. Hij werkt sinds 1992 in de bibliotheek van Amsab-ISG. Zijn voornaamste taken zijn invoer en algemene kwaliteitszorg van de catalogus (onder meer het opmaken en beheren van de validatielijsten) en de invoer van excerpten van een 15-tal belangrijke Belgische wetenschappelijke tijdschriften voor The Labour History Serials Service via de website van The International Association of Labour History Institutions (IALHI). Hij beheert tevens de biografische dossiers.

 
Jaqueline Verhaeghe-Aerens
Jaqueline Verhaeghe-Aerens
 Jacqueline Verhaeghe-Aerens (vrijwilliger) (Gent, °1938) behaalde het diploma secretariaat boekhouding. Van 1955 tot 1988 werkte zij in de boekhouding, van 1960 tot 1992 was zij ook verzekeringsmakelaar. Zij werkt sinds 1997 als vrijwilligster in de bibliotheek van Amsab-ISG.
Veerle Solia
Veerle Solia
 

 Veerle Solia (Tienen, °1975) behaalde het graduaat bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde/groep bibliotheekkunde. Zij werkt sinds 2008 halftijds in de bibliotheek van Amsab-ISG waar zij naast het algemene bibliotheekwerk, instaat voor de lopende periodieken en de elektronische nieuwsbrieven.

 

<top
 

Medewerkers Publiekswerking  

Servaas Lateur
Servaas Lateur
 
 Servaas Lateur (Dendermonde, °1981) werkte als adminstratief medewerker bij Victoria Deluxe. Sinds 2009 is hij eindredacteur bij Amsab-ISG.
Patricia Rau
Patricia Rau
 
 Patricia Rau (Brugge, °1960) behaalde het diploma Vrije Grafiek aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. Ze volgde daarna nog een tweejarige specialisatie 'restauratie van papier' (Academie voor Schone Kunsten, Gent). Ze werkt sinds 1990 in het departement Beeld & Geluid als vormgeefster en restauratrice van papier. Sinds 2000 is ze vormgeefster bij Amsab-ISG.
Mario Van Driessche
Mario Van Driessche

 Mario Van Driessche (Gent, °1963) behaalde het graduaat Toegepaste Communicatie (PR Reclame) aan het Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding (HIBO)). Hij werkte sinds 1996 in het departement Beeld & Geluid. Sinds 2011 maakt hij onderdeel uit van de publiekswerking waar hij instaat voor de vormgeving en onderhoud van de website(s).

Projectmedewerkers

Piet Creve
Piet Creve


 Piet Creve (Gent, °1957)  is geaggregeerde Nederlands-Engels-Geschiedenis en licentiaat politieke wetenschappen (VUB). Hij werkt sinds 1984 in  Amsab-ISG als archivaris. Van 2002 tot 2007 was hij hoofd van het departement Archief. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de milieubeweging en de migratie naar en vanuit België.

Lees meer ...

Image   Luc Peiren (Weidenau - D, °1965) is doctor in de geschiedenis. Sinds 1990 is hij projectmedewerker van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij promoveerde in 2004 tot doctor in de geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Het boek Kinderen van Gutenberg is een herwerkte versie van zijn proefschrift over de grafische vakbeweging in België gedurende het grootste deel van de voorbije twee eeuwen. Hij publiceerde eerder enkele studies betreffende de Belgische arbeiders- en vakbeweging, waaronder een biografie van César De Paepe, leven en werken van de kunstenaar Wilchar, en een overzicht van 50 jaar Sociale Zekerheid. Hij was redacteur van de publicatie 100 jaar ABVV.


Karel Van Acker
Karel Van Acker
 
 Karel Van Acker is doctor in de genees, heel- en verloskunde (RUG). Hij was van 1959 tot 1973 assistent en later werkleider aan de Universitaire Kinderkliniek van de RUG. In 1973 werd hij gewoon hoogleraar kindergeneeskunde aan de Universitaire Instelling Antwerpen en diensthoofd van de kinderafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hij ging op emeritaat in 1997. Sindsdien is hij vrijwillig medewerker van Amsab-ISG. Hij publiceerde onder meer over het Nationaal Hulp-en Voedingscomiteit tijdens WO I, over de relatie tussen de medische beroepsverenigingen en de mutualiteiten in het interbellum en over de mutualiteiten tijdens WO II.


<top
 

Systeembeheer

Image   Sonny Plasschaert (Gent, °1968), is freelance fotografe. Ze werkt sinds 2001 in Amsab-ISG als fotografe en vanaf 2005 als systeembeheerder.
Jos De Lannoy
Jos De Lannoy

 Jos De Lannoy (Deinze, °1967) is ICT-er van opleiding en heeft bij een aantal bedrijven gewerkt waar hij onder andere verantwoordelijk was voor netwerken, serversystemen en klantenondersteuning. Hij werkt sinds juni 2010 bij Amsab-ISG als ICT-medewerker.

 

Medewerkers Departement Antwerpen 

Renilde Kerstens
Renilde Kerstens
 

 Renilde Kerstens (Hoogstraten °1962) behaalde het diploma Maatschappelijk Werker (Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studiën, Antwerpen) en het getuigschrift Intitiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep bibliotheek (Stedelijk Centrum voor Volwassenenvorming, Antwerpen). Zij werkt sinds 1991 in Amsab-ISG Antwerpen. Zij staat in voor het onthaal en de dienstverlening in de leeszaal. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de verwerking en beschrijving van het bibliotheekmateriaal.

No??lle Michiels
No??lle Michiels
 
 Noëlle Michiels (Antwerpen, °1952) behaalde het getuigschrift Algemene Artistieke Opleiding (Instituut voor Kunstambachten, Antwerpen) en het getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (Stedelijk Centrum voor volwassenenonderwijs Pestalozzi, Antwerpen). Zij werkt sinds 1990 in Amsab-ISG Antwerpen waar zij instaat voor administratief-logistieke taken.
Gert Van Overstraeten
Gert Van Overstraeten
 

 Gert Van Overstraeten (Mol, º1974) is licentiaat nieuwste geschiedenis (UGent) en studeerde archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Hij werkt sinds 2007 in Amsab-ISG. Sinds 2008 is hij archivaris in Amsab-ISG Antwerpen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar anti-autoritaire buitenparlementaire en revolutionaire oppositie en de milieubeweging.

 

 <top