HOME arrow INFO arrow Over Amsab-ISG arrow Structuur en medewerkers
Structuur en medewerkers PDF Afdrukken E-mail
Voorzitter: Frank Beke  
Directeur: Geert Van Goethem

Amsab-ISG is opgedeeld in meerdere departementen. Een overkoepelend collectiedepartement, met aan het hoofd Hendrik Ollivier, organiseert en coördineert de werking van Archief, Bibliotheek en Beeld & Geluid. Ook de publiekswerking, met aan het hoofd Paule Verbruggen, is gecentraliseerd en omvat de culturele erfgoedwerking, de publicaties, ons tijdschrift Brood & Rozen, de website en tentoonstellingen. Wetenschappelijk onderzoek verloopt voornamelijk projectmatig en valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. De ICT-medewerkers ten slotte staan ten dienste van de volledige inhoudelijke werking.


 Heeft u een algemene infovraag?

 

Voorzitter

frank_beke.jpg Frank Beke (Gent, º1946) is licentiaat Germaanse filologie (RUG), licentiaat pers- en communicatiewetenschappen (RUG) en geaggreerde HSO Germaanse filologie  (RUG). Van 1968 tot 1970 was hij leraar aan de Stedelijke Handelsschool te Gent, van 1971 tot 1973 assistent pers- en communicatiewetenschappen (RUG), van 1973 tot 1975 leraar aan het kunsthumaniora van het Rijk, van 1975 tot 1976 leraar aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Gent en van 1977 tot 1979 gedetacheerde leerkracht bij de Jongsocialisten. In 1980 werd hij persattaché van het College van burgemeester en schepenen van Gent en van 1981 tot 1989 was hij secretaris van het Vormingscentrum Herman Vos. Van 1983 tot 1989 was hij gemeenteraadslid van de Stad Gent, in 1988 werd hij bijzonder opdrachthouder van het kabinet van de staatssecretaris van Onderwijs (1988) en van 1989 tot 1994 was hij schepen van Openbare Werken en Stedenbouw van de Stad Gent. Van 1995 tot 2006 was hij burgemeester van de Stad Gent. In 2008 werd hij doctor honoris causa van de Universiteit Gent.

Directeur 

geertvangoethem.jpg Geert Van Goethem (Hamme, °1957) is licentiaat nieuwste geschiedenis (RUG), doctor in de sociale wetenschappen (Universiteit Amsterdam) en haalde een postgraduaat in Social Profit & Public Management (Hogeschool Gent). In 1982 werd hij wetenschappelijk medewerker bij AMSAB, in 1984 hoofd van het departement Archief en in 1990 coördinator van AMSAB-Centrum Louis Major in Antwerpen. Hij was senator van april tot oktober 1998 en raadgever van minister-vicepresident van de Vlaamse Regering Steve Stevaert, van november 1998 tot juli 1999. In 2001 werd hij adjunct-directeur van Amsab-ISG. Sinds 1 januari 2010 is hij directeur.

Lees meer ...

 

Hoofd Collectie

Hendrik 1.jpg Hendrik Ollivier (Roeselare, °1952) is licentiaat in de pedagogische wetenschappen, volwassenenvorming (K.U.Leuven). Hij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG waar hij sinds 1985 hoofd is van het departement Beeld & Geluid. Daarnaast stelt hij ook de tentoonstellingen van Amsab-ISG samen en verzorgt hij de beeldredactie van verschillende Amsab-publicaties. Hij legt hij zich ook toe op de studie van foto’s als historische bron. Sinds 2010 is hij hoofd Collectie van Amsab-ISG.

Lees meer...

Medewerkers Beeld & Geluid
Medewerkers Archief
Medewerkers Bibliotheek

Hoofd Publiekswerking

pauleverbruggen.jpg

 Paule Verbruggen (Gent, °1960) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en behaalde het aggregaat HSO (UGent). Ze volgde de licentie Ontwikkelingssamenwerking (UGent) als vrije studente. Van 1983 tot 1989 werkte ze aan het departement Politieke Wetenschappen van de UGent. Van 1989 tot 1990 was ze verbonden aan de dienst Vrouwenstudies van de Universiteit Antwerpen. Sinds 1990 werkt ze in Amsab-ISG. Ze was eerst archivaris, tot ze in 1997 Guy Vanschoenbeek opvolgde als hoofdredactrice van Brood & Rozen.
Van 2000 tot 2010 was ze hoofd van het departement Publicaties. Vanaf 2010 is ze hoofd Publiekswerking van Amsab-ISG.  

Lees meer...

Medewerkers Publiekswerking

Stafleden 

Departementshoofd Administratie:

Luc B..jpg Luc Beirnaert (Aalst, °1959) werkt sinds 1985 in Amsab-ISG. Als verantwoordelijke voor het departement Administratie coördineert hij de administratieve en logistieke taken van het instituut. Hij coördineert samen met de directie het personeelsbeleid. Hij staat in voor de vervanging in het onthaal.

Medewerkers Administratie


Departementshoofd Bibliotheek

Luc L..jpg

 Luc Lievyns (Oudenaarde, °1955) is geaggregeerde Frans-geschiedenis-Latijn. Hij werkt sinds 1984 in Amsab-ISG, eerst als medewerker in het departement Archief, sinds 1985 in het departement Bibliotheek. In 2000 werd hij departementshoofd van de bibliotheek en leeszaalverantwoordelijke. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de microfilm- en digitaliseringsprojecten van tijdschriften, in samenwerking met diverse bibliotheken en archieven.

Lees meer...
 

Medewerkers Bibliotheek


 

 

Departementshoofd ICT

 Donald.jpg

 Donald Weber (Gent, °1967) is doctor in de geschiedenis (UGent, 2008). Hij studeerde filosofie en geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij daarna van 1992 tot 1996 aspirant-navorser was aan de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. Vanaf 1997 is hij verbonden aan Amsab-ISG als wetenschappelijk medewerker. Hij is tevens ICT-coördinator.

Lees meer...

ICT-medewerkers

Medewerkers Administratie/Onderhoud

 Tamara.jpg

 Tamara Denolf (Gent, °1974) werkt sinds 1999 in Amsab-ISG. Ze maakt deel uit van de onderhoudsploeg.

 
 Johnny.jpg

 Johnny Nuyts (Brugge, °1958) werkt sinds 1992 in Amsab-ISG. Hij maakt deel uit van de onderhoudsploeg, en staat in voor de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van het instituut.

 
 Viviane.jpg Viviane Taeckens (Beernem, °1965) werkt sinds 1996 in Amsab-ISG. Ze neemt samen met Luc Beirnaert het algemeen secretariaat waar. Ze ondersteunt het departement Publicaties bij administratieve taken en verzorgt de ledenadministratie van Brood & Rozen. Ze staat in voor de vervanging in het onthaal.
Gwen.jpg  Gwendolina Van Hoecke (Gent, °1964) werkt sinds 1989 in Amsab-ISG. Ze is verantwoordelijk voor het onthaal. Daarnaast doet ze alle verzendingen en verzorgt ze de boekhouding van de publicaties.Medewerkers Archief

maartensavelszw.jpg 

   Maarten Savels (Blankenberge, °1981) is licentiaat nieuwe geschiedenis (UGent) en behaalde het diploma archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Hij werkt sinds 2005 in Amsab-ISG, eerst enkel ter begeleiding van een aantal digitaliseringsprojecten, later ook als archivaris. Daarnaast is hij belast met het beheer van het digitaal depot, het automatiseren van de invoer in de catalogus en het begeleiden van archiefvormers bij vragen over digitaal documentbeheer. Inhoudelijk gaat zijn belangstelling vooral uit naar milieuverenigingen (o.a. BJN, JNM, Natuurpunt, De Wielewaal, Natuurreservaten) en derdewereldbewegingen (o.a. Oxfam Wereldwinkels).

Martijn 1.jpg   Martijn Vandenbroucke (Kortrijk, °1978) is master nieuwe geschiedenis (UGent) en master na master archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Hij werkt sinds 2003 in Amsab-ISG, eerst als FWO-projectmedewerker aan de inventarisatie van de archieven van de coöperatieve beweging, vanaf 2004 als archivaris – wetenschappelijk medewerker en vanaf 2013 als verantwoordelijke behoud en beheer. Hiernaast ligt hij zich binnen de collectiewerking toe op de archieven van de socialistische coöperatieve beweging, partij en mutualiteiten. Hij is ook secretaris van de Werkgroep Privaatrechtelijke Archieven van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Extra-professioneel is hij actief in de heemkundige wereld, als bestuurslid van diverse lokale en regionale verenigingen, gids en onderzoeker, wat resulteerde in een omvangrijke reeks publicaties.
sofie vrielynck  Sofie Vrielynck (Brugge, 1970) behaalde aan de Universiteit Gent het diploma licentiaat in de geschiedenis (1995) en het diploma GGS-Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer aan de Vrije Universiteit Brussel (1996). In 2002 was zij wetenschappelijk medewerker aan het Amsab Centrum Antwerpen. Sedert 2003 is zij verbonden aan het departement archief te Gent. Haar belangstelling gaat vooral uit naar nieuwe sociale bewegingen, cultuur en vrouwen
pietcrevezw.jpg 

  Piet Creve (Gent, °1957)  is geaggregeerde Nederlands-Engels-Geschiedenis en licentiaat politieke wetenschappen (VUB). Hij werkt sinds 1984 in  Amsab-ISG als archivaris. Van 2002 tot 2007 was hij hoofd van het departement Archief. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de milieubeweging en de migratie naar en vanuit België. 


Lees meer ...

 
Gert 2.jpg  
     

  Gert Van Overstraeten (Mol, º1974) is licentiaat nieuwste geschiedenis (UGent) en studeerde archivistiek en hedendaags documentbeheer (VUB). Hij werkt sinds 2007 in Amsab-ISG. Sinds 2008 is hij archivaris in Amsab-ISG Antwerpen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar anti-autoritaire buitenparlementaire en revolutionaire oppositie en de milieubeweging.

 


Medewerkers Beeld & Geluid

 geertbonnezw.jpg

 Geert Bonne (Gent, °1967) studeerde fotografie (Higro) en bekwaamde zich verder in de digitale fotografie (Higro) en de fotoconservatie (Provinciaal Museum voor Fotografie, Antwerpen). Hij werkt sinds 1990 in Amsab-ISG. Zijn voornaamste taken zijn dienstverlening, digitale ontsluiting, aanwinstenregistratie. Daarnaast verzorgt hij de digitale beeldbewerking van Brood & Rozen en verschillende Amsab-publicaties. Hij werkt ook mee aan de beeldredactie van publicaties en aan de realisatie van tentoonstellingen.

 
 ritacalcoenzw.jpg Rita Calcoen (Nieuwpoort, °1958) is kinderverzorgster van opleiding. Ze werkt sinds 1982 in Amsab-ISG. Aanvankelijk werkte ze in het departement Administratie, daarna halftijds in het departement Beeld & Geluid. Ze staat in voor de prospectie en de inventarisatie van de fotocollectie en ander audiovisueel materiaal. Ze is lid van de syndicale delegatie.
 lievecosynszw.jpg Lieve Cosyns (Overboelare, °1969), werkt sinds 1998 halftijds in Amsab-ISG. Zij werkt als fotografe mee aan de digitale ontsluiting van de affiche- en fotocollectie en zorgt voor illustraties (reproductie of reportage) bij het realiseren van publicaties, tentoonstellingen e.a.
 Kris.jpg Kris Desij (Gentbrugge, °1950) is onderwijzeres van opleiding. In 2000 behaalde ze het getuigschrift voor boekbinden en daarna volgde ze de opleiding voor boek- en papierrestauratie (VIZO, Brugge). Zij werkt sinds 2001 halftijds in Amsab-ISG als papier- en boekrestaurateur. Zij geeft ook advies over preservatie en werkt mee aan de opbouw van tentoonstellingen. 
 foto_geenf.jpg Annie Geyssens (Eeklo, °1957) studeerde verpleegkunde en volgde daarna een opleiding in restauratie van textiel (Gemeenschapschool voor Beeldende Kunst, Anderlecht). Zij volgde verschillende stages in de restauratie van textiel en wandtapijten, onder meer in Saint-John the Divine (New York 1992) en aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) (Brussel, 1993). Zij werkt sinds 1996 als restauratrice in Amsab-ISG. In die hoedanigheid werkt ze ook mee aan de opbouw van tentoonstellingen.
 Kim.jpg

 Kim Robensyn (Brugge, °1979) is licentiate geschiedenis (UGent) en GAS Ontwikkelingssamenwerking (UGent). Zij is master in de documentatie-en bibliotheekwetenschap (UA). In 2004 was ze projectmedewerker bij Kunsthalle Lophem en bij het SMAK. Sinds 2005 werkt ze in Amsab-ISG. Haar hoofdtaak bestaat uit het digitaal ontsluiten van de foto- en filmcollectie en het ondersteunen van publieksprojecten.

 
Pascale.jpg  Pascale Welvaert (Sleidinge, °1970)  werkt in Amsab-ISG sinds 1999. Zij is verantwoordelijk voor de affichecollectie en voor de opvolging van de dienstverlening van het collectiedepartement.

 

Medewerkers Bibliotheek

 

 

   
renildekerstens.jpg 

 Renilde Kerstens (Hoogstraten °1962) behaalde het diploma Maatschappelijk Werker (Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studiën, Antwerpen) en het getuigschrift Intitiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep bibliotheek (Stedelijk Centrum voor Volwassenenvorming, Antwerpen). Zij werkt sinds 1991 in Amsab-ISG Antwerpen. Zij staat in voor het onthaal en de dienstverlening in de leeszaal. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de verwerking en beschrijving van het bibliotheekmateriaal.

   
 foto_geenc.jpg Kathy Rubbens (Gent) behaalde het getuigschrift 1e kandidatuur psychologische en pedagogische wetenschappen (UGent). Zij schakelde dan over naar het economisch hoger onderwijs A1, secretariaat moderne talen. Zij behaalde het getuigschrift Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep bibliotheek en het getuigschrift Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep archief. Zij volgde eveneens een cursus Schrijven voor Lezers (Stichting Lodewijk de Raet) en behaalde het deelcertificaat AV Russisch RGI Breakthrough A & B.
 Rudy.jpg Rudy Van de Velde (Wetteren, °1959) werkte 21 jaar bij Renault Vilvoorde. Daarna behaalde hij het diploma middelbaar onderwijs voor de Centrale Examencommissie en het Tweedekansonderwijs Gent. Hij werkt sinds 2000 in de bibliotheek van Amsab-ISG, waar hij instaat voor de magazijnen en de logistiek. 
 Jaqueline.jpg Jacqueline Verhaeghe-Aerens (vrijwilliger) (Gent, °1938) behaalde het diploma secretariaat boekhouding. Van 1955 tot 1988 werkte zij in de boekhouding, van 1960 tot 1992 was zij ook verzekeringsmakelaar. Zij werkt sinds 1997 als vrijwilligster in de bibliotheek van Amsab-ISG.
 Veerle1.jpg

 Veerle Solia (Tienen, °1975) behaalde het graduaat bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde/groep bibliotheekkunde. Zij werkt sinds 2008 halftijds in de bibliotheek van Amsab-ISG waar zij naast het algemene bibliotheekwerk, instaat voor de lopende periodieken en de elektronische nieuwsbrieven.

 

 

Medewerkers Publiekswerking  

 Martine.jpg

 Martine Vermandere (Gent, °1964) is licentiate nieuwste geschiedenis (UGent) en master cultuurmanagement (UA). Ze werkte eerst voor het Centrum voor Stadsvernieuwing van de Stad Gent. Sinds 1991 is ze als archivaris en wetenschappelijk medewerker verbonden aan Amsab-ISG. In 1998 werd zij coördinator van Amsab-ISG-Antwerpen.

Lees meer... 

 

 Servaas.jpg Servaas Lateur (Dendermonde, °1981) werkte als administratief medewerker bij Victoria Deluxe. Sinds 2009 is hij eindredacteur bij Amsab-ISG.
 Patricia.jpg Patricia Rau (Brugge, °1960) behaalde het diploma Vrije Grafiek aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. Ze volgde daarna nog een tweejarige specialisatie 'restauratie van papier' (Academie voor Schone Kunsten, Gent). Ze werkt sinds 1990 in het departement Beeld & Geluid als vormgeefster en restauratrice van papier. Sinds 2000 is ze vormgeefster bij Amsab-ISG.
 Mario.jpg Mario Van Driessche (Gent, °1963) behaalde het graduaat Toegepaste Communicatie (PR Reclame) aan het Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding (HIBO)). Hij werkte sinds 1996 in het departement Beeld & Geluid. Sinds 2011 maakt hij onderdeel uit van de publiekswerking en verzorgt er de digitale communicatie. 

 

Projectmedewerkers

 lucpeiren.jpg Luc Peiren (Weidenau - D, °1965) is doctor in de geschiedenis. Sinds 1990 is hij projectmedewerker van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij promoveerde in 2004 tot doctor in de geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Het boek Kinderen van Gutenberg is een herwerkte versie van zijn proefschrift over de grafische vakbeweging in België gedurende het grootste deel van de voorbije twee eeuwen. Hij publiceerde eerder enkele studies betreffende de Belgische arbeiders- en vakbeweging, waaronder een biografie van César De Paepe, leven en werken van de kunstenaar Wilchar, en een overzicht van 50 jaar Sociale Zekerheid. Hij was redacteur van de publicatie 100 jaar ABVV.


 

 

 

ICT-medewerkers

 foto_geen.jpg Sonny Plasschaert (Gent, °1968), is freelance fotografe. Ze werkt sinds 2001 in Amsab-ISG als fotografe en vanaf 2005 als ICT-medewerker.
 jos.jpg Jos De Lannoy (Deinze, °1967) is ICT-er van opleiding en heeft bij een aantal bedrijven gewerkt waar hij onder andere verantwoordelijk was voor netwerken, serversystemen en klantenondersteuning. Hij werkt sinds juni 2010 bij Amsab-ISG als ICT-medewerker.
 Tecle.jpg   Tecle Zere (Eritrea, °1970) is bio-ingenieur en ICT van opleiding. Hij werkte voorheen bij de Provincie Oost-Vlaanderen als informaticus, onder meer voor het MovE-project, en vervoegde in 2012 het ICT-team van Amsab-ISG.