HOME arrow COLLECTIE arrow Adviesraad Archiefbank
Adviesraad Archiefbank PDF Afdrukken E-mail
Op 22 april wordt door Archiefbank Vlaanderen opnieuw een zogenaamde Adviesraad bijeengeroepen. Op gezette tijden, de vorige maal dateert van 2006, roept het centrale register van private archieven de Vlaamse archivalische wereld samen om een bepaalde problematiek in de kijker te zetten. Ditmaal gaat het over bedrijfsarchieven.

Vijf jaar na de officiële start is Archiefbank Vlaanderen klaar voor een instap in het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet. Een gelegenheid om de balans op te maken van de werking en vooruit te blikken naar de toekomst. We willen die oefening maken in samenspraak met iedereen die begaan is met het archivalisch erfgoed.

Om Archiefbank van nabij op te volgen, te evalueren en indien nodig bij te sturen, wordt in 2009 opnieuw een Adviesraad bijeengeroepen. Alle personen en instellingen van de brede erfgoedsector worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

We plaatsen het evenement in het teken van de samenwerking met het Algemeen Rijksarchief waarmee een protocol wordt afgesloten voor de invoer van gegevens in Archiefbank. Met een bijdrage van dr. Chantal Vancoppenolle focussen we op de problematiek van bedrijfsarchief, een categorie archieven die tot nu toe nagenoeg afwezig bleef in de databank.

Programma

09.30u ontvangst met koffie
10.00u inleiding Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris
10.15u Michel Vermote (Archiefbank) - stand van zaken Archiefbank Vlaanderen
10.45u Chantal Vancoppenolle (Afdelingshoofd Rijksarchief Gent) over de problematiek van bedrijfsarchief
11.15u debat met moderator-commentator Michel Nuyttens (wnd. Departementshoofd Rijksarchief Vlaanderen)
11.50u broodjes

Praktisch

Datum: 22 april 2009
Locatie: Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 10, 1000 Brussel
Deelname: Gratis

[overgenomen van de website van Archiefbank Vlaanderen ]