HOME arrow INFO arrow Over Amsab-ISG arrow Martijn Vandenbroucke
Martijn Vandenbroucke PDF Afdrukken E-mail

 

Martijn Vandenbroucke ImageMartijn Vandenbroucke


Selectieve publicatielijst

- VANDENBROUCKE, Martijn, Kortrijks brood & Menense rozen. In: PECTOR Michael e.a., Als ’t werkvolk op straat komt! 1 Meioptochten in West-Vlaanderen, [Brugge/Kortrijk], Linx+ West-Vlaanderen/Curieus West-Vlaanderen/August Vermeylenfonds West-Vlaanderen, [2008], s.p.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Vluchten voor de oorlog: een “Niño” in Sint-Lodewijk. In: Derlike (Deerlijk), XXX(2008)3, p. 84-89.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Samenwerkers voor de eigen zaak. De arbeiderscoöperaties in het Kortrijkse. In: De Leiegouw (Kortrijk), XLIX(2007), p. 243-259.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Voetbalclub Deerlijk Sport 75 jaar. In: Derlike (Deerlijk), XXIX(2007)4, p. 99-110.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Conglomeraatsarchieven. Waarom een archief inderdaad een hoop papier kan zijn. In: Digitaal archiefinitiatie(f), online publicatie http://www.faad.be, februari 2007, 3 p.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Van toegankelijk woud tot nijverige gemeente. Een verhaal over het Deerlijks historisch landschap, In: Derlike (Deerlijk), XXVIII(2005)1, p. 12-19.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Willen maar niet kunnen: een kijk op het socialisme te Deerlijk van voor de Tweede Wereldoorlog. In: Derlike (Deerlijk), XXVII(2005)3, p. 67-77.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Dorpskroniek: in memoriam Marcel Demeyere. In: Derlike (Deerlijk), XXVIII, (2005)1, p. 31-32.

- VANDENBROUCKE, Martijn, An extraordinary example of local cartography: the Land Books of Baron von Plotho. In: BIMCC Newsletter (Brussel), 21(2005), p. 21-23.

- VANDENBROUCKE, Martijn, De bezittingen van de familie de Bersacques in Deerlijk. Epiloog: 18de eeuw en later. In: Derlike (Deerlijk), XXVI(2004)4, p. 120.

- VANDENBROUCKE, Martijn, De bezittingen van de familie de Bersacques in Deerlijk. Deel II: de 17de en 18de eeuw. In: Derlike (Deerlijk), XXVI(2004)3, p. 82-89.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Landmeters in de kasselrij Kortrijk XVIIe-XVIIIe eeuw: de familie de Bersacques, Kortrijk, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk/Groeninghe Drukkerij, 2004, 229 p.

- VANDENBROUCKE, Martijn, De bezittingen van de familie de Bersacques in Deerlijk. Deel I: de 18de eeuw. In: Derlike (Deerlijk), XXVI(2004)2, p. 57-64.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Een schepen zonder waardigheid of een politieke afrekening in 1709. In: De Leiegouw (Kortrijk), XLV(2003)2, p. 111-116.

- VANDENBROUCKE, Martijn, De internationale coöperatieve beweging. In: Samenleving en politiek (Gent), X(juni 2003)6, p. 64.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Enkele Stevenisten te Deerlijk. In: Derlike (Deerlijk), XXV(2003)3, p. 82-94.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Enkele vaakbezochte Deerlijkse cafés. In: Derlike (Deerlijk), XXIV(2002)4, p. 120-139.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Het edict van 21 juli 1779. In: Derlike (Deerlijk), XXIV(2002)4, p. 114-119.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Oorsprong van het openbaar lokaal. In: Derlike (Deerlijk), XXIV/4, 2002, p. 103-113.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Productie en techniek van een familie landmeters in de kasselrij Kortrijk: De Bersacques. In: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring (Kortrijk), Nieuwe Reeks, LXVI(2001), p. 39-144.

- VANDENBROUCKE, Martijn, De familie de Bersacques: een 17e eeuwse dynastie landmeters te Kortrijk. In: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring (Kortrijk), Nieuwe Reeks, LXVI, 2001, p. 3-37.

- VANDENBROUCKE, Martijn, Een gerechtelijke vervolging te Deerlijk. In: Derlike (Deerlijk), XXIV(2001)1, p. 3-11.

Inventarissen

- Inventaris van het archief van sm Vooruit nr.1, Gent, Amsab-ISG, 2008, 29 p.

- Inventaris van het archief van de Belgische Socialistische Partij (BSP) (1945-1978), Gent, Amsab-ISG, 2007, 110 p.

- Inventaris van het archief van Coop Brussel, afdeling van de samenwerkende maatschappij Union des Coopérateurs du Bassin de Charleroi, voorheen de samenwerkende maatschappij Maison du Peuple te Brussel (1852-1981), Gent, Amsab-ISG, 2005, 32 p.

- Inventaris van het archief van MEP Freddy Willockx (1995-1999), Gent, Amsab-ISG, 2005, 27 p. (samen met Bart Hellinck)

- Inventaris van het archief van het Vlaams Centrum voor Integratie van Migranten (VCIM) (1982-2002), Gent, Amsab-ISG, 2005, 93 p. (samen met Melanie Voets)

- Inventaris van het Archief van vzw Voor Moeder Aarde (1990-2001), Gent, Amsab-ISG, 2004, 11 p.

- Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1979-1991), Gent, Amsab-ISG, 2004, 7 p.

- Inventaris van het Office Coopératif Belge (1909-1935) en de Société Générale Coopérative (1924-1992), Gent, Amsab-ISG, 2004, 560 p. (samen met Bart de Nil en Jan Laplasse)

- Inventaris van het archief van Guido van Steenbergen (1968-1999),Gent, Amsab-ISG, 2004, 21 p.

- Inventaris van het archief van Codep Spaarbank en haar voorgangers Coop-Deposito’s en Codep (1935-1995) en haar dochterorganisatie Fidu-Coop (1937-1979), Gent, Amsab-ISG, 2004, 136 p.

- Inventaris van het archief van Les Vacances Ouvrières (1928-1953), Gent, Amsab-ISG 2004, 6 p.

- Inventaris van het Kerkarchief Sint-Columba Deerlijk, Deerlijk, Archief Leon Defraeye, 2003, 40 p.

- Inventaris van het Archief van de sc Au Progrès Jolimont (1887-1972), Gent, Amsab-ISG, 2003, 7 p. (samen met Jan Laplasse)

Andere

- Forum Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (FAAD), lid van de stuurgroep sinds 2004

- Werkgroep Privaatrechtelijke Archieven van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- Archief- en Documentatiewezen, lid sinds 2008.

- Heemkundige Kring Dorp & Toren, archivaris-bibliothecaris

- Bestuurslid Heemkunde West-Vlaanderen