HOME arrow COLLECTIE arrow Onlinedatabank van Belgische kranten
Onlinedatabank van Belgische kranten PDF Afdrukken E-mail
Voorpagina Vooruit   Op 20 november 2008 werd Abraham gepresenteerd, een onlinedatabank in wording van Belgische kranten bewaard in Vlaamse instellingen. Hij werd genoemd naar de Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven, een pionier van de dagbladpers. Abraham is online raadpleegbaar en voor iedereen toegankelijk.
De gegevensbank komt tot stand in het kader van een project dat sinds november 2007 loopt in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met de steun van de Vlaamse overheid. De andere partners in dit project zijn: het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Erfgoedcel Ieper, de Universiteit Antwerpen en de Universiteitsbibliotheek Leuven. De Universiteit Antwerpen ontwikkelde Abraham binnen Brocade, naar analogie met de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV).

Abraham wordt niet alleen een belangrijk onderzoeksinstrument, waarin je snel te weten kan komen welke krant zich in welke instelling(en) bevindt en op welke drager. De databank wil ook ondersteuning bieden aan instellingen en overheden bij het uitwerken van hun collectie- en digitaliseringsbeleid, en de basis vormen voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Abraham bevat voorlopig hoofdzakelijk Belgische kranten uit de jaren 1830-1950, de periode die vanuit conserveringsoogpunt cruciaal is. In principe wordt een drukwerk als “krant” beschouwd als het beantwoordt aan een aantal criteria m.b.t. zijn uiterlijke kenmerken, inhoud, verspreiding en periodiciteit. Deze criteria kunnen echter niet altijd even strikt worden opgevolgd.

De kranten worden inhoudelijk ontsloten, door aan te duiden om welk type krant het gaat en welke strekking die krant vertegenwoordigt. De titels worden ook geografisch ontsloten, door aan te geven voor welke stad en streek ze bestemd waren. Door deze inhoudelijke en geografische ontsluiting kan Abraham veel doelgerichter worden doorzocht.

In een eerste fase worden enkele krantenverzamelingen van grotere erfgoedinstellingen in Abraham opgenomen. In deze bibliotheken en archieven vinden we naast nationale en regionale nieuwsbladen ook aanzienlijke collecties lokale kranten. In een volgende fase worden daar de krantengegevens van alle andere Vlaamse instellingen aan toegevoegd. Begin 2009 worden zij daarover een voor een gecontacteerd.

[verschenen op de website van de Stadsbibliotheek Antwerpen]