Combat PDF Afdrukken E-mail
Combat   Combat werd opgericht door de Waalse syndicalist André Renard. Het blad was socialistisch-syndicalistisch van inslag, maar had ook Waals-federalistische wortels.

André Renard coördineerde de vakbondsacties tijdens de staking tegen de Eenheidswet in de winter van 1960-1961. Na de opschorting van de stakingen wou hij de strijd voor federalisme en economische structuurhervormingen verderzetten, waardoor hij zich genoodzaakt zag om ontslag te nemen uit de FGTB. Hij richtte nog datzelfde jaar een nieuwe beweging op: de Mouvement Populaire Wallon (MPW). Nog naar aanleiding van de staking tegen de Eenheidswet publiceerde Renard op 5 januari 1961 het eerste exemplaar van Combat. Het blad was zowel syndicaal als Waals-federalistisch van inspiratie. Het had echter geen formele banden met de FGTB of de MPW. Na de dood van André Renard in 1962 werd de hoofdredactie waargenomen door leden van de FGTB met Waals-federalistische sympathieën. Tijdens het bestaan van Combat kwam de nadruk wel steeds meer te liggen op het syndicale aspect en verdween de federalistische invalshoek meer naar de achtergrond. Begin jaren 1990 raakte het blad in crisis. Vanaf januari 1991 verscheen het niet meer wekelijks, maar maandelijks. Het laatste nummer werd gepubliceerd in maart 1992.

Combat verscheen wekelijks van 5 januari 1961 tot en met december 1990. Vanaf januari 1991 tot en met maart 1992 verscheen het maandelijks. De reeks is compleet en werd door middel van OCR verder ontsloten.

Combat 1961-1992 (1473 PDF's)