HOME arrow DIGITALE BRONNEN arrow ACOD-verslagen
ACOD activiteitenverslagen PDF Afdrukken E-mail
ACOD verslagen   De activiteitenverslagen van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) vormen een interessante bron voor de studie van deze vakcentrale van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). Ze geven een zeer gedetailleerd beeld van de werking en de structuur.

Het ACOD ontstond op 19 augustus 1945 door het samensmelten van verschillende socialistische overheidsvakbonden. Binnen het ACOD bestonden elf sectoren, later werden dat er negen: Post, Spoor, Onderwijs, Lokale en Regionale Besturen, Tram-Bus-Metro, Cultuur, Telecom-Vliegwezen, Gazelco en Overheid. Deze sectoren waren vrij zelfstandig, organiseerden hun eigen congressen en publiceerden eigen verslagen. Onder de nationale bestuursorganen van de ACOD-koepel was het Bestendig Secretariaat een van de belangrijkste, want het regelde het dagelijks bestuur en stelde ook het activiteitenverslag op.

Het activiteitenverslag werd voor het eerst in 1949 gemaakt. Behalve de naam is er doorheen de jaren weinig veranderd. Het verslag was het meest gedetailleerd in de periode 1949-1958. Het bestond uit twee afgescheiden delen. Enerzijds was er het moreel of politiek verslag, een gestructureerd en gedetailleerd overzicht van de interne werking, de organisatiestructuur, de propagandamiddelen, de ledenaantallen, de maatschappelijke situatie en de activiteiten die de ACOD op basis daarvan ondernam. Anderzijds was ook een deel van het verslag gewijd aan de toekomstplannen van de centrale. Vanaf 1961 werd dit gedeelte in een afzonderlijk volume gepubliceerd. Het morele verslag werd vanaf 1976 activiteitsverslag genoemd, maar dit veranderde weinig aan de inhoud en structuur.

De activiteitenverslagen van de ACOD lopen over de periode 1949-1988. Ze bestaan zowel in een Franstalige als in een Nederlandstalige versie, voorlopig werd enkel de laatste gedigitaliseerd. De reeks is volledig, op het verslag van 1949 na dat werd vervangen door de Franstalige versie. De bron werd door middel van OCR verder ontsloten.

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD). Statutaire congresverslagen 1950-1987 (12 PDF's)