HOME arrow COLLECTIE arrow Archiefbank Vlaanderen
Archiefbank Vlaanderen PDF Afdrukken E-mail
Image

Amsab-ISG werkt mee aan de realisatie van Archiefbank Vlaanderen, een online databank voor privaat-rechtelijk archief.

Archiefbank Vlaanderen realiseert een centrale databank van de Vlaamse private archieven. De bedoeling is dit erfgoed integraal in kaart te brengen en hierdoor bij te dragen aan de bescherming en de valorisatie van archieven van personen, families en organisaties. Sinds 2005 kan het brede publiek deze 'gouden gids' op internet consulteren. De Archiefbank toont niet de archiefdocumenten zelf maar wel de weg ernaar toe.

Voor privaatrechtelijk archivalisch erfgoed bestaat vooralsnog geen wettelijke regeling, terwijl ook deze archieven een belangrijke rol kunnen spelen in het wetenschappelijk onderzoek en een culturele erfgoedwaarde hebben. De Archiefbank Vlaanderen sensibiliseert door dit archivalisch erfgoed zichtbaar te maken en probeert het te vrijwaren van verdwijning.
Archiefbank is een open en collectief samenwerkingsverband. De databank wordt opgebouwd in nauwe samenwerking met partners in de brede erfgoedsector en met iedereen die begaan is met het archivalische erfgoed in ons land.

Website Archiefbank Vlaanderen

Laatst gewijzigd op Tuesday 08 September 2015