HOME arrow COLLECTIE arrow Bibliotheek
Bibliotheek PDF Afdrukken E-mail
De bibliotheek bezit een indrukwekkende en rijke verzameling boeken, brochures, kranten en tijdschriften.

De historische kern van de bibliotheek wordt gevormd door de collectie van de Vrijzinnige Werkmansbibliotheek "Leren Vereert" zelf erfgenaam van de oudste Gentse socialistische arbeidersbibliotheek Het Leesgezelschap der Broederlijke Wevers opgericht in 1860. Het betreft een verzameling monografieën van onder andere anarchistische en utopische socialisten zoals Bakoenin, Proudhon, Fourier en Saint-Simon. De historische collectie wordt nog aangevuld met collecties van privé-personen zoals Edward Anseele, Leo Magits, Jan Baghus, Walter Debrock. Het ABVV bewaarde de oude boekerijën van La Fraternelle (Moeskroen) en een deel van de bibliotheek van Joseph Bondas en schonk die aan Amsab-ISG in 1990.

Periodiekencollectie

Het intensieve prospectiewerk in de tweede helft van de jaren '70 en de jaren '80 in de Vlaamse regio maakte dat de bibliotheek verder uitgebouwd werd rond de vier takken van de Gemeenschappelijke actie. Vandaar de rijke collecties van regionale socialistische partijpers uitgegeven door de lokale federaties van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), later van de Belgische Socialistische Partij (BSP): Recht en Vrijheid (Aalst), Werkerswelzijn (Brugge), De Noordstar (Oostende), Vlaams Weekblad (Brugge, Oostende), De Toekomst (Gent-Eeklo), De Verbroedering (Oudenaarde-Ronse), Volksrecht (Kortrijk-Menen), De Ontwaking (Roeselare-Tielt), De Volkswil (Leuven), de Demokraat (Vilvoorde). In mei 1934 werd de een groot deel van de regionale partijpers gecentraliseerd in het weekblad Voor Allen waarin een paar bladzijden bestemd waren voor de lokale federaties. Amsab-ISG bewaart tevens de grootste collectie linkse syndicale pers. Nagenoeg alle vakcentrales zijn vertegenwoordigd  met min of meer volledige collecties: De Metaalbewerker (CMB), De Boekarbeider (Centrale van Boek en Papier), De Bediende (BBTK), De Ontvoogding (Algemene Centrale). De oudste syndikale periodieken van de Syndikale Kommissie zijn ondertussen gedigitaliseerd: Korrespendentieblad/Journal des Correspondances en De Belgische Vakbeweging/Le Mouvement Syndical belge. Gaandeweg verwierf het Amsab-ISG steeds meer materiaal uit de nieuwe sociale bewegingen. Zo konden belangrijke periodiekenverzamelingen opgebouwd worden rond de vredesbeweging (VAKA, War Resisters International), de solidariteitsbewegingen met de derde wereld (Oxfam wereldwinkels, SAGO) en de milieubeweging (Greenpeace, talrijke plaatselijke actiegroepen, Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu). Tenslotte worden in het Amsab-ISG enkele honderden tijdschriftenverzamelingen bewaard van de nationale en internationale homo- en lesbische beweging. Deze collecties worden beheerd door het Fonds Suzan Daniël. Het periodiekenbestand telde eind 2008 7941 titels.

De bibliotheek maakt werk van de inhoudelijke ontsluiting van tijdschriften op artikel. Volgende tijdschriften zijn integraal geëxcerpeerd: Amsab-tijdingen, Brood en Rozen, Socialistische Standpunten, Socialisme (IEV), Nieuw Links, Vlaams Marxistisch Tijdschrift (tot 1999), Education et Socialisme.

Microfilms en digitalisering

De bibliotheekdocumenten die in Amsab-ISG bewaard worden en voor een groot deel dateren uit de periode 1850-1950 zijn kwetsbaar omdat ze gedrukt zijn op papier van slechte kwaliteit waardoor ze snel verzuren en verpulveren tot stof. Het Amsab-ISG staat dus net als zijn collega instellingen voor de immense opdracht dit erfgoed te redden voor de toekomst. Naast het preserveren van boeken en brochures om de verzuring tegen te gaan nam Amsab-ISG zelf initiatieven of in samenwerking met andere erfgoedinstellingen om periodiekencollecties te microfilmen of te digitaliseren.

 

Laatst gewijzigd op Thursday 25 March 2010