HOME arrow ONDERZOEK arrow Suggesties voor scripties arrow Het fenomeen van de poliklinieken
Het fenomeen van de poliklinieken PDF Afdrukken E-mail

Vanwaar komt het concept van de polikliniek en hoe werd dit in België concreet uitgewerkt?

De groeiende onvrede met de individueel uitgeoefende specialistische geneeskunde, een fenomeen dat na WO I in een stroomversnelling geraakte, was een belangrijke stimulans tot het bouwen van poliklinieken.
Groot pleitbezorger van de poliklinische formule in België was de arts René Bureau, directeur van het Medisch Instituut van de socialistische mutualiteitsfederatie van Le Centre. Op het congres van de socialistische mutualiteiten van 1922 lichtte hij het principe van de polikliniek toe. Gezien de toenemende complexiteit van de medische wetenschap en de snelle evolutie van de wetenschappelijke kennis, zo stelde hij, was het voor een dokter onmogelijk geworden om zich alle medische kennis eigen te maken. Hij pleitte voor de ontwikkeling van zowel de specialisatie als de groepsgeneeskunde. En die samenwerking kon het best worden geconcretiseerd in de poliklinieken. 

Onderzoeksopties: historiek;repertorium van de poliklinieken in België; houding van de verschillende zuilen, de overheid, het artsenkorps t.o.v. het fenomeen.

Bronnen: Archieven van mutualiteiten (Amsab-ISG, KADOC, ...), archieven van artsenverenigingen

Contact: Image Paule Verbruggen