HOME arrow ONDERZOEK arrow Suggesties voor scripties arrow Biografie H??l?¨ne Burniaux
Biografie H??l?¨ne Burniaux PDF Afdrukken E-mail
Weinigen kennen Hélène Burniaux, maar ze is zowat de enige Belgische vrouw die tijdens de tussenoorlogse periode actief was binnen de internationale vakbeweging.

Burniaux (1889-1950) was onderwijzeres en werd in 1911 lid van de Brusselse Onderwijsvakbond. In 1919 behoorde ze tot de delegatie van de Belgische Syndicale Kommissie voor de Conferentie van Washington, tijdens dewelke de International Labour Organisation (ILO) werd opgericht. In de marge van deze conferentie werd een International Congress of Working Women georganiseerd, waaraan Burniaux participeerde. In het verlengde hiervan werd een International Federation of Working Women (IFWW) opgericht waarvan ze eerst vicevoorzitter en vanaf 1923 voorzitter werd. In België was ze actief binnen het Comité National d'Action Féminine, een gezamenlijk initiatief van de vier takken van de Belgische socialistische beweging. Ze was trouwens zowel actief binnen de BWP, de Syndikale Kommissie, de coöperatieve beweging als de mutualiteiten. Ze was ook columniste en schreef drie romans. Na de inclusie van de IFWW binnen het Internationaal Vakverbond (IVV) werd ze de voorzitster van de vrouwencommissie van het IVV. Als dusdanig had ze de hand in enkele belangrijke internationale conferenties van vakbondsvrouwen die door het IVV werden georganiseerd. Namens het IVV nam ze deel aan het werk van de Commission de la Protection de la Jeunesse van de Volkenbond. Haar werk voor de vakbeweging heeft ze steeds gecombineerd met een voltijdse betrekking als inspectrice in het onderwijs.

Bronnen in Amsab-ISG: congresverslagen, rapporten en tijdschriften van het IVV, congresverslagen Syndikale Kommissie/Belgisch Vakverbond, verslagboeken Belgische Werkliedenpartij, Le Peuple, Le Soir, De Belgische Vakbeweging.

Contact: ImageGeert Van Goethem