HOME arrow ONDERZOEK arrow Global Labour History
Global Labour History PDF Afdrukken E-mail
Image
Het is opvallend hoe lang de geschiedenis van een bij uitstek internationaal fenomeen als de arbeidersbeweging werd bestudeerd vanuit een eenduidig nationaal perspectief. Een van de methoden om dit perspectief te verbreden is de studie van transnationale bewegingen. De internationale vakbeweging is daarvoor bij uitstek een geschikt onderzoeksdomein.

Internationale vakbonden startten al vrij vroeg in de geschiedenis van de vakbeweging. In de meeste landen bestonden er grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen beroepsbonden nog voor er nationale vakbondscentrales tot stand kwamen. In 1901 werd de eerste grote internationale koepelorganisatie van nationale vakbonden opgericht.

Deze ontwikkeling in kaart brengen en bestuderen was het grote doel van een breed internationaal project dat tussen 1996 en 2000 onder de auspiciën van de International Association of Labour History Institutions (IALHI) werd uitgevoerd, met de financiële steun van de Belgische federale overheid. Het was de start van een samenwerkingsverband tussen Amsab-ISG en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), die een internationale groep van wetenschappers samenbrachten: Anthony Carew (University of Manchester), Michel Dreyfus (CNRS Paris), Rebecca Gumbrell-McCormick (University of Warwick), Marcel van der Linden (IISG) en Geert Van Goethem (Amsab-ISG). Dit resulteerde in de publicatie van een algemene geschiedenis van de internationale vrije vakbeweging, en een internationaal colloquium van 18 tot 20 mei 2000 in Gent onder de naam The Past and Future of International Trade Unionism, waarvan ook de acta werden gepubliceerd.

Een uitloper van dit onderzoek was het doctoraat van Geert Van Goethem onder de titel De Internationale van Amsterdam, dat zowel in het Nederlands als het Engels werd gepubliceerd. De aandacht voor de studie van transnationale sociale bewegingen was hiermee definitief gewekt en sindsdien zijn op dit terrein talrijke boeiende initiatieven genomen binnen een steeds groeiend netwerk van wetenschappers/historici die werken vanuit een internationaal perspectief. Marcel van der Linden heeft met zijn pleidooi voor een Global Labour History gezorgd voor een uitdagend theoretisch kader.

Voor de onmiddellijke toekomst tekenen zich twee onderzoekslijnen af waaraan Amsab-ISG voluit wil participeren. Enerzijds is er het onderzoek naar de geschiedenis van de International Labour Organization. In 2007 organiseerde Amsab, opnieuw in samenwerking met het IISG en met de steun van een grote groep sponsors het internationaal symposium Past and Future of the International Labour Organisation, waarvan de publicatie van de acta in voorbereiding is. Verder is er vooral vanuit Amerikaanse hoek interesse voor de verhouding tussen nationale vakbondscentrales en de buitenlandse politiek van industriële grootmachten zoals de VS en Groot-Brittannië. In 2009 wordt hierover een forum georganiseerd door het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Diplomatic History, en in 2010 volgt een conferentie in Washington DC.