ODIS PDF Afdrukken E-mail
Image Amsab-ISG neemt deel aan de onlinedatabase ODIS, waarin gestructureerde informatie wordt opgenomen over het Vlaamse en Belgische middenveld van de jongste twee eeuwen.

De ODIS-databank bevat gegevens over de geschiedenis van het middenveld in Vlaanderen en België, meer bepaald over organisaties of intermediaire structuren, personen die in het middenveld actief waren, publicaties van en over deze organisaties en personen, en archieven die door hen werden nagelaten. Bovendien bevat ODIS ook een uitgebreid apparaat om historische verkiezingsuitslagen op te nemen, en deze direct te koppelen aan personen of organisaties.

ODIS wordt beheerd door een vzw, waarvan Amsab-ISG een van de stichtende leden is. De databank werd gecreëerd tussen 2000 en 2004, als een door het Max Wildiersfonds van het FWO-Vlaanderen gesteund project onder de benaming Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19e-20e eeuw.

Naar de ODIS-databank