Gent PDF Afdrukken E-mail

1. Leeszaal

2. Raadplegen van collecties:

Bibliotheekcollectie

Archiefcollectie
Beeld & Geluidcollectie
Digitale collectie

3. Kopieën

4. Bestelformulier reproducties (Beeld & Geluid)
1. Leeszaal

Image

Amsab-ISG is een presentiebibliotheek, dus worden er geen werken ontleend. Er kan uiteraard wel gekopieerd, gefotografeerd of gescand worden.

Iedereen die de archief- en bibliotheekcollecties van Amsab-ISG wil raadplegen is welkom in de leeszaal.
(Openingsuren, adres, routebeschrijving ...)

Elke bezoeker die zich meldt in de leeszaal vult per onderzoeksonderwerp een identificatiefiche in. Hierop vult hij/zij een aantal gegevens in betreffende persoon, onderzoeksonderwerp en finaliteit van het onderzoek.

Voor vragen in verband met collecties, het zoeken naar informatie, het aanvragen van documenten uit de verschillende depots kan u steeds terecht bij de leeszaalverantwoordelijke en de archiefverantwoordelijke van de dag.

In de leeszaal bevinden zich referentiewerken, waaronder eigen publicaties van Amsab-ISG, standaardwerken van de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging, de sociaaleconomische geschiedenis van België en de nieuwe sociale bewegingen. Daarnaast kunnen er wetenschappelijke tijdschriften en een aantal lopende tijdschriften van nieuwe sociale bewegingen geraadpleegd worden.

In de rekken zijn ook de inventarissen en stortingslijsten van archieven te raadplegen.

Er staan computers ter beschikking waarop u de catalogus online kan raadplegen.

Er is draadloze internetverbinding.


Reglement 

Tassen, jassen, paraplu's worden niet meegenomen in de leeszaal, deze kan u achterlaten in de vestiaire tegenover de receptie.

In de vestiaire zijn kluisjes beschikbaar, waarvan u gratis gebruik kunt maken.

Alleen laptop, studieboeken, papier, schrijfgerief en een fototoestel zijn toegestaan in de leeszaal.

Voorwerpen die hinder of schade kunnen veroorzaken aan de documenten zoals een schaar, papiermes, markeerstift, nietmachine of perforator zijn niet toegelaten in de leeszaal.

Gesprekken met de mobiele telefoon worden buiten de leeszaal gehouden.

Blikjes drank of etenswaren zijn niet toegelaten in de leeszaal. Er is een drankautomaat tegenover de receptie. Bezoekers van de leeszaal kunnen gebruik maken van de cafetaria.

Bezoekers dienen zich niet aanstootgevend of hinderlijk te gedragen.

 

 


<top
2. Raadplegen van collecties:


Bibliotheekcollectie

Image

De bibliotheekcollectie is te raadplegen in de leeszaal.

De referentiebibliotheek en een selectie uit de wetenschappelijke en lopende tijdschriften staan in de leeszaal ter beschikking van de bezoeker. Alle andere materialen (boeken, brochures, tijdschriften, kranten, archiefdocumenten en audiovisueel materiaal zoals foto’s, affiches, prenten, films e.a.) worden bewaard in de depots. Deze documenten en materialen kunnen opgevraagd worden via aanvraagformulieren.

Voor elk boek of brochure wordt telkens één aanvraagformulier ingevuld. Wat de tijdschriften betreft kunnen meerdere jaargangen van dezelfde titel opgevraagd worden op één aanvraagformulier.

De wachttijd voor het leveren van de bibliotheekmaterialen bedraagt maximaal 10 minuten.

Amsab-ISG bewaart alle afleveringen van het dagblad Vooruit (31 augustus 1884-30 november 1978) en De Morgen (1 december 1978- ). Het is echter niet meer mogelijk de Vooruit in papieren versie te raadplegen. De ingebonden volumes, aangetast door de tijd en verzuring van het papier, worden in een apart depot bewaard. De hele krantencollectie is op microfilm vastgelegd. De bezoekers raadplegen dus de microfilms in de leeszaal.

Ondertussen werden een belangrijk aantal tijdschriftcollecties vastgelegd op microfilm.


<top  

 


Archiefcollectie

Image

De archiefcollectie is te raadpegen in de leeszaal. 

Er kunnen per aanvraag maximum vijf archiefdocumenten opgevraagd worden.

Het is mogelijk de bibliotheekmaterialen en archiefdocumenten die u hebt aangevraagd tijdens een bezoek aan de leeszaal maximum twee weken op uw naam te reserveren. U hoeft ze dan bij een volgend bezoek niet nog eens aan te vragen.

Tussen 12u en 13u worden geen aanvragen ingediend om bibliotheekmaterialen en archiefdocumenten op te vragen.

Toestemming voor het raadplegen van archieven:

Een groot aantal archieven zijn vrij toegankelijk.

Een aantal zijn beperkt toegankelijk mits toestemming van de bewaargever. Hiervoor dient de bezoeker zijn/haar aanvraag te motiveren. Hij/zij wordt hierin begeleid door de archiefverantwoordelijke van de dag. 

<top 

 


Beeld & Geluidcollectie

Image


De Beeld & Geluidcollectie bestaat uit foto’s, films, affiches, prenten, vlaggen en andere museumobjecten. Een belangrijk deel van deze collectie kan in de onlinecatalogus geraadpleegd worden.

Vindt u niet terug wat u zoekt of heeft u andere vragen, dan kan u steeds terecht bij een van de medewerkers van Beeld & Geluid ([T] +32 9 224 00 79).

Raadplegingen van originelen of het bekijken van filmmateriaal gebeurt bij voorkeur op afspraak ([T] +32 9 224 00 79).

Image
Bestellen van reproducties  

 

<top 


Digitale collecties

Image 
<top

 


3. Kopieën

Image
 
Amsab-ISG beschikt over reproductiemateriaal waarmee op kosten van de gebruiker reproducties (foto’s, scans) kunnen gemaakt worden.

Kopieën:

Het is niet toegestaan zelf fotokopieën te maken van bibliotheekmaterialen of archiefstukken.

Alle kopieën worden gemaakt door een personeelslid van Amsab-ISG.

Aanvragen voor fotokopieën van bibliotheekmaterialen gebeuren via de leeszaalverantwoordelijke.

Aanvragen voor fotokopieën van archiefstukken gebeuren via de archiefverantwoordelijke van de dag.

Tussen 12u en 13u worden geen fotokopieën genomen

Laatste aanvraag voor fotokopieën: 11.30 u (voormiddag), 16.15 u (namiddag)

Het fotograferen van bibliotheekmaterialen met een digitaal fototoestel is beperkt toegestaan mits toestemming van de leeszaalverantwoordelijke. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld te worden.

Het fotograferen van archiefstukken met een digitaal fototoestel is beperkt toegestaan mits toestemming van de archiefverantwoordelijke van de dag. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld te worden.

Tarieven:

A4:  € 0,15 per kopie
A3:  € 0,30

In de leeszaal bevinden zich twee leestoestellen voor microfilms of microfiches. Er zijn echter geen printfaciliteiten. Fotograferen met een digitaal fototoestel is wel toegestaan. Het is mogelijk een leestoestel op voorhand te reserveren: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken '; document.write( '' ); document.write( addy_text51211 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


<top

 

Reproducties Beeld en Geluid

Het gebruik van beeldmateriaal kan alleen onder strikte voorwaarden (zie contract).

Reproducties kunnen via het bestelformulier aangevraagd worden.

Eventueel kunnen ook afdrukken van digitale opnames geleverd worden.