HOME arrow INFO arrow Over Amsab-ISG arrow Paule Verbruggen
Paule Verbruggen PDF Afdrukken E-mail

Paule Verbruggen
Paule Verbruggen

 

 

Image Paule Verbruggen

 

Wetenschappelijke activiteiten

- Colloque international. Mutualités de tous les pays: un passé riche d'avenir, Parijs, 1-3 december 1992.
Paper: Le mouvement mutualiste en Belgique: de la semi-clandestinité à la reconnaissance légale.

- International Conference of Labour Historians. 33th Linz Conference. Rituals, Myths and Symbols. The Labour Movement in between religion and popular culture, Linz, september 1997.
Paper: Alternatives for the catholic religion in the socialist movement of Ghent.

- Colloque international La loi du 1er avril 1898, Parijs, 24-25 september 1998.
Paper: La loi de 1894 en Belgique.

 

Selectieve publicatielijst

- GAUS, Helmut (red.), Politiek-biografisch lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1989, 1284 p. (met bijdragen van T. DE GRAEVE, P. HOSTENS, P. VERBRUGGEN, K. WILLEKENS, W. DAMBRE, M. DE WAELE, H. GOOSENS, F. UYTTERHAEGEN).

- VERBRUGGEN, Paule, verschillende bijdragen in Nationaal Biografisch Woordenboek (o.m. Hendrik FAYAT, M. DE RIEMAECKER, T. LEFÈVRE ...)

- VERBRUGGEN, Paule, Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme: een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeiderskultuur. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17(1991)4, p. 414-433.

- VANHERCK, Rina & VERBRUGGEN, Paule, Vrouwen aan universiteiten: verklaring van de achterstelling van het vrouwelijk personeel aan de Vlaamse universiteiten, Antwerpen: UIA-Vrouwenstudies, 1991.

- VERBRUGGEN, Paule, In strijd met een schaduw: een biografische schets van Frank Van Acker. In: Raf VAN LERBERGE & Jan D'HONDT (red.), Een ziekenfonds in tijdsperspectief. 25 jaar Bond Moyson Brugge-Oostende, Gent/Brugge: AMSAB/Bond Moyson Brugge-Oostende, 1993, p. 111-129.

- VERBRUGGEN, Paule, Le mouvement mutualiste en Belgique: de la semi-clandestinité à la reconnaissance légale. In: Michel  DREYFUS & Bernard GIBAUD, Mutualités de tous les pays. Un passé riche d'avenir?, Paris: Mutualité française, 1995, p. 71-85.

- VERBRUGGEN, Paule, The mutualist movement in Belgium. In: Marcel VAN DER LINDEN (ed.), Social security mutualism: the comparative history of mutual benefit societies, Bern: Peter Lang, 1996, p. 419-429.

- VERBRUGGEN, Paule, Paritaire democratie, een utopie? Vrouwen en politiek. In: Jaarboek seksualiteit, relaties, geboorteregeling, 1994, p. 176-184.

- VERBRUGGEN, Paule, Van "ziekentrok" tot "integrale welzijnszorg": een geschiedenis van de socialistische mutualiteiten in België, Gent: AMSAB, 1995, 32 p.

- VERBRUGGEN, Paule, Socialistische mutualiteiten: een verleden met een toekomst, Gent: AMSAB/SP/FSMB, 1998, 32 p.

- VERBRUGGEN, Paule, De Volkskliniek: een socialistische polikliniek in Gent. In: J. DE MAEYER, L. DHAENE, G. HERTECANT, K. VELLE (red.), Er is leven voor de dood: tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen: Pelckmans, 1998, p. 233-242.

- VERBRUGGEN, Paule, Het land waar de vrouw een mens is...: visie van de socialisten op gezin, huwelijk en seksualiteit van het interbellum tot vandaag. In: Denise DE WEERDT, Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit, Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen/AMSAB, 1999, p. 79-111.

- VERBRUGGEN, Paule, La loi de 1898 et la loi belge de 1894. In: M. DREYFUS, B GIBAUD, A GUESLIN, Démocratie, solidarité et mutualité. Autour de la loi de 1898, Paris: Mutualité française/Economica, 1999, p. 179-195.

Coördinatie publicaties

(in voorbereiding)

Andere

- Emile Zola-prijs, Stichting Gerrit Kreveld, lid van jury, 2003, 2005, 2007.

-Instituut voor Publieksgeschiedenis Gent, lid stuurgroep, sinds 2007.

- Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG), bestuurslid, sinds 2008. 

- Oudstudenten Geschiedenis Universiteit Gent (OSSG), bestuurslid sinds 2000.