HOME arrow INFO arrow Over Amsab-ISG arrow Martine Vermandere
Martine Vermandere PDF Afdrukken E-mail

Matine Vermandere
Martine Vermandere

 

 

Image Martine Vermandere


Wetenschappelijke activiteiten

- 10th International Conference on Urban History: Summer camps at the Belgian seaside (1886-1980): A solution to the problem of loitering teens?, Gent, 2 september 2010.

- 1e Europese jeugdwerkconventie: Holiday camps at the Belgian seaside [1887-1980], Gent, 6 juli 2010.

- 31st session of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 31): Summer camps at the Belgian seaside (1886-1980): From medical intervention for the poor to ‘sun, sea, and discipline’ for the middle class, Universiteit Utrecht, 28 augustus 2009 (i.s.m. Bruno Vanobbergen).

- Internationaal eindcolloquium van het Europees
project Culture 2000: Le colonie di vacanza. Tra storia, conservazione e progetto, Palazzo del Turismo, Bellaria (Italië), 22-23 oktober 2007.
Paper: Une approche sociohistorique du phénomène des colonies de vacances enfantines à la côte belge.

- Studiedag Diamant, Diamantairs en Diamantbewerkers, 1900-1950, Antwerpen, 17 november 2000.

- Organisatie en paper: Over de geschiedenis van de Belgische diamantnijverheid, in samenwerking met Eric Laureys.

 

Tentoonstellingen en projecten

- Project: We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1886-1980]
Tentoonstelling, publicatie en interactieve website in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. onder meer de vakgroepen Geschiedenis en Pedagogiek van de UGent, 2010.

- Project: Architecture and society of holiday camps. History and perspectives
Europees project, goedgekeurd binnen het budget van Culture 2000 van de Europese Commissie. Het project leidde tot een publicatie en colloquium en was een samenwerking tussen Italië (Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale, DAPT, Universiteit van Bologna, projectleider), Frankrijk (Direction de la Jeunesse van het Ministerie voor Jeugd), Roemenië (Faculteit Architectuur van Timisoara) en België (vakgroep Architectuur en Stedenbouw Universiteit Gent), 2007.

- Tentoonstelling: Antwerpen. De geschiedenis van een provincie
Rondreizende tentoonstelling in opdracht van de Provincie Antwerpen, 2006.

- Project: Den Jubilee
Viering van 25 jaar Amsab-ISG met allerlei projecten om buiten het traditioneel publiek van de instelling te breken, Gent, 2005.

- Project: Tegendruk. De geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog
Tentoonstelling, publicatie en mondelinge getuigenissenproject van de Stadsbibliotheek Antwerpen en Amsab-ISG, i.s.m. SOMA, Erfgoedcel Stad Antwerpen en Universiteit Gent, Antwerpen, 2004.

- Project: Lijn 13 – Protteknie
Tentoonstelling, publicatie, mondelinge getuigenissenproject en theaterproductie over de oude petroleumhaven van Antwerpen, Petrol Zuid, i.s.m. Erfgoedcel Antwerpen, Vertel.de.Stad! en de Buurtontwikkelingsmaatschappij, Antwerpen, 2003.

- Project: Ik woon in een Monument. Volkshuisvesting in Deurne
Mondelinge getuigenissenproject in het kader van de oproep Actuele Volkscultuur van de Koning Boudewijnstichting, i.s.m. Volksmuseum Deurne en Vertel.de.Stad!, Deurne, 2001.

- Tentoonstelling: Sites Brutaux
Selectie van geëngageerde kunst uit de kunstcollectie Binard, Luik, 1998.

- Tentoonstelling: Jef Van Extergem en zijn tijd
I.s.m. het ADVN, Antwerpen, 1997.

- Tentoonstelling: Camille Huysmans (1871-1968)
I.s.m. het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (het huidige AMVC-Letterenhuis), Antwerpen, 1996.

- Tentoonstelling: Wording en strijd van het socialistisch vakverbond van Antwerpen
Antwerpen, 1994.

- Tentoonstelling: Ze marcheren weer. Een historisch profiel van extreem-rechts in Antwerpen
Rondreizende tentoonstelling, Antwerpen, 1993.

- Tentoonstelling: Een dagboek voor de toekomst. De wereld van Anne Frank in België 1929-1945
Rondreizende tentoonstelling, 1993.

- Tentoonstelling: Oude Stenen, Nieuw Leven
Over reconversies fabrieksgebouwen, Gent, 1989.

 

 Selectieve publicatielijst

- VERMANDERE, Martine, We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980], Brussel/Gent: ASP Editions/Amsab-ISG, 2010, 192 p.

- VERMANDERE, Martine, ‘Reculer pour mieux sauter’. Een terugblik op enkele publieksgerichte projecten. In: Brood & Rozen, 14(2009)special Wouter Steenhaut, p. 120-129.

- VERMANDERE, Martine, A Socio-Historical Approach to the Phenomenon of Children’s Holiday Camps at the Flemish Seaside. In: Architecture and society of Holiday Homes: history and perspectives, Timisoara, 2008.

- VERMANDERE, Martine, 100 jaar Petrol Zuid. In: Lijn 13 - Protteknie, Antwerpen: Erfgoedcel Stad Antwerpen/BOM/Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 2003.

- VERMANDERE, Martine & VAN DIJK, Terenja, Ik woon in een Monument. Een kritische reconstructie van een project rond volkshuisvesting in Deurne. In: Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen 2001, Antwerpen: Stad Antwerpen, 2002.

- VERMANDERE, Martine, Door gelijke drang bewogen? De socialistische partij en haar jeugdbeweging 1886-1944. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 8(2001), p. 225-256.

- VERMANDERE, Martine (red.), Ik woon in een monument, Gent: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 2001.

- VERMANDERE, Martine, Vrijheid door verantwoordelijkheid: coëducatie in de arbeiders- en jeugdbeweging. In: DE WEERDT, Denise (red.), Begeerte heeft ons aangeraakt, Gent: Provincie Oost-Vlaanderen/AMSAB, 1999, p. 313-343.

- VERMANDERE, Martine, Slagschaduw van de metropool: Diamantarbeiders te Sint-Niklaas. In: Vaandels ruisen, vuisten groeten. Honderd jaar socialistische beweging in Sint-Niklaas, Sint-Niklaas/Gent: ABVV-Waasland/AMSAB, 1996.

- VERMANDERE, Martine, Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van België, Gent: AMSAB, 1995, 142 p. (Bijdrage tot de geschiedenis van de arbeidersbeweging van Antwerpen, vol. 2).

Daarnaast verschillende bijdragen in Amsab-Tijdingen en Brood & Rozen.Andere

- Kring van Archivarissen van de Provincie Antwerpen (KAPA),  bestuurslid