Raad van Bestuur PDF Afdrukken E-mail

De raad van bestuur is samengesteld uit leden van de algemene vergadering. De voorzitter (Frank Beke), ondervoorzitter (Gita Deneckere) en secretaris (Wouter Steenhaut) vormen samen met de directeur het dagelijks bestuur van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Leden

Beke Frank, ereburgemeester Stad Gent
Boeckx Arlette, sociaal inspecteur
Bontemps Marc, directeur Ecolife
Clauwaert Alain, voorzitter Algemene Centrale ABVV
Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV, voorzitter SERV
De Weerdt Denise, dr., erehoofdconservator Koninklijke Bibliotheek van België
Deneckere Gita, prof. dr. UGent
Heymans Frans, erebibliothecaris Stad Gent
Leclercq Jan, eresenator
Mertens Jacques, dr., eredepartementshoofd Algemeen Rijksarchief
Mestrum Francine, dr., Attac Vlaanderen, lector ULB, docent UGent, tolk
Steenhaut Wouter, dr., eredirecteur Amsab-ISG
Van Hijfte Marie-Anne, ambtenaar Vlaamse Gemeenschap-cultuur
Vanderkindere Thierry, lic. gesch., secretaris sp.a-fractie Vlaams Parlement