HOME arrow INFO arrow Over Amsab-ISG arrow Beleidsorganen arrow Algemene Vergadering
Algemene Vergadering PDF Afdrukken E-mail

De algemene vergadering is voor de ene helft samengesteld uit historici, en voor de andere uit vertegenwoordigers van organisaties.

Leden

Balthazar Herman, em. prof. dr. Vakgroep Nieuwste Geschiedenis UGent, eregouverneur Oost-Vlaanderen
Beke Frank, ereburgemeester Stad Gent
Boeckx Arlette, sociaal inspecteur
Bontemps Marc, directeur Ecolife
Clauwaert Alain, voorzitter Algemene Centrale ABVV
Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV, voorzitter SERV
De Batselier Norbert, directeur Nationale Bank van België
De Smet Chantal, prof. dr. Hogeschool Gent
Devos Carl, prof. dr., voorzitter Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent
De Weerdt Denise, dr. in de geschiedenis, erehoofdconservator Koninklijke Bibliotheek van België
Deneckere Gita, prof. dr. Vakgroep Nieuwste Geschiedenis UGent
El Khadraoui Saïd, lic. gesch., Europees parlementslid sp.a
Fernandez Juan, erevakbondsvoorzitter
Geybels René, ere-nationaal secretaris Algemene Centrale
Ghysels Leo, hoofd producenten- en studiedienst Oxfam-Wereldwinkels
Hertog Peter, bestendig afgevaardigde Provincie Oost-Vlaanderen
Heymans Frans, erehoofdbibliothecaris Stad Gent
Hintjens Anke, woordvoerster Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen
Leclercq Jan, eresenator
Mertens Jacques, dr. in de geschiedenis, eredepartementshoofd Algemeen Rijksarchief
Mestrum Francine, dr., Attac-Vlaanderen, lector ULB, docent UGent, tolk
Seeuws Willy, eresenator
Speltdoorn Marnic, lic. gesch., departementsdirecteur marketing-communicatie van P&V Verzekeringen
Steenhaut Wouter, dr., directeur Amsab-ISG
Stessens Karel, voorzitter ACOD
Turf Jan, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
Van den Bossche Chris, provinciaal secretaris Socialistische Mutualiteiten West-Vlaanderen
Van Den Bossche Luc, advocaat
Van Hijfte Marie-Anne, ambtenaar Vlaamse Gemeenschap-cultuur
Van Peteghem Sylvia, hoofdbibliothecaris Universiteitsbibliotheek UGent
Van Rie Stiene, lic. gesch., adviseur Studiedienst Vlaams ABVV
Vandenbossche Dany, Vlaams volksvertegenwoordiger
Vanderkindere Thierry, lic. gesch., secretaris sp.a-fractie Vlaams Parlement
Vanneste Luc, dr., Administrateur-generaal van de Rijkdsdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Vanthemsche Guy, prof. dr. Vakgroep Nieuwste Geschiedenis VUB
Vanvelthoven Henri, prof. dr. geschiedenis Hogeschool Gent
Velle Karel, dr., algemeen rijksarchivaris
Verboven Xavier, ere-algemeen-secretaris ABVV, erevoorzitter ABVV-VLIG
Vermeir René, prof. dr. Vakgroep Nieuwe Geschiedenis UGent
Walgrave Stefaan, prof. dr. Politieke Wetenschappen UA