Het rode vaderland PDF Afdrukken E-mail
cover Het rode vaderland
Het rode vaderland
Tot de dag van vandaag leven in de publieke opinie twee hardnekkige – maar tegengestelde – denkbeelden verder over de houding van de socialisten tegenover hun vaderland voor de Eerste Wereldoorlog. Enerzijds zouden ze internationalisten geweest zijn die nationale verschillen zagen voor wat ze waren: verzinsels waarmee het kapitalisme de arbeidersklasse verdeelde. Anderzijds worden ze vaak afgeschilderd als Fransgezind of zelfs als belgicistisch omdat ze constant overhoop lagen met de Vlaamse Beweging. Het rode vaderland toont aan dat beide zienswijzen even ongenuanceerd zijn. De communautaire spanningen binnen de Belgische Werkliedenpartij liepen hoger op dan tot nu toe aangenomen werd. Niet alleen zorgde de taalkwestie voor onenigheid, maar Vlamingen en Franstaligen bleken zich ook nog eens te identificeren met andere vaderlanden: de Franstaligen met België, de Vlamingen met Vlaanderen.

Maarten Van Ginderachter
Het rode vaderland.

De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WO I

Tielt/Gent: Lannoo/Amsab-ISG, 2005, soft cover

Prijs: € 9 / € 7 leden Amsab-ISG

Bestellen