HOME arrow INFO arrow Infoberichten arrow Speciaal nummer Kunsttijdschrift over voetbal
Speciaal nummer Kunsttijdschrift over voetbal PDF Afdrukken E-mail
Image

Kunsttijdschrift Vlaanderen publiceerde in september een themanummer over voetbal: In de ban van de bal – Esthetica van het voetbal. Amsab-medewerker Martine Vermandere, auteur van het boek over de geschiedenis van de Gantoise, schreef een bijdrage over Voetbal en erfgoed. 

 

Een korte smaakmaker uit het artikel Voetbal en erfgoed (Martine Vermandere):


Elk Belgisch dorp heeft wel zijn voetbalploeg waardoor voetbal tot ons cultureel erfgoed behoort. Toch is er een relatieve achterstand op het terrein van wetenschappelijke geschiedschrijving over dit onderwerp. Deels is dit toe te schrijven aan een gebrek aan relevant en toegankelijk bronnenmateriaal.

De geschiedenis van intermediaire structuren die zich op sportbeoefening hebben toegelegd, s meestal onlosmakelijk verbonden met lokale politieke en economische geschiedenis. Sportgeschiedenis is bovendien vooral een sociale geschiedenis. Het verhaal overstijgt immers het louter sportieve, het illustreert ook de maatschappelijke inbedding van de club in een stad of gemeente. Gemeenschappen worden ook gevormd op basis van gemeenschappelijke belangstelling of praktijken, de zogenaamde communities of interest. Sport en vooral voetbal hebben een dergelijke gemeenschapsvormende waarde. Het verleden van een club is ook een gegeven dat supporters met de club bindt.

Vorig jaar besliste het Gentse stadsbestuur om het Gentse museumerfgoed, momenteel verspreid in verschillende tijdelijke opslagplaatsen, onder te brengen in de imposante Ghelamco Arena. De ruimte onder de tribunes zou geklimatiseerd worden en zo geschikt zijn als erfgoeddepot.

In de ban van de bal – Esthetica van het voetbal
Kunsttijdschrift Vlaanderen nr. 355 – september 2015 (met extra katern, 80 ipv 64 blz.)
Samensteller: hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde