HOME arrow INFO arrow Infoberichten arrow 150 jaar Eerste Internationale
150 jaar Eerste Internationale PDF Afdrukken E-mail
Image    

Op 28 september is het 150 jaar geleden dat de Eerste Internationale werd opgericht. Amsab-archivaris Rik De Coninck geeft wat uitleg bij dit internationaal verbond. 

Europese arbeidersorganisaties en intellectuelen kwamen op 28 september 1864 in de Saint Martin’s Hall in Londen bijeen voor een protest tegen de tsaristische repressie in Polen. Er werden contacten gelegd tussen Britse vakbonden en Franse ziektekassen en tussen intellectuelen, zoals Karl Marx, die zestien jaar daarvoor zijn Communistisch Manifest geschreven had. Samen richtten ze een internationale organisatie op, de Association Internationale des Travailleurs (AIT), later beter gekend als de Eerste Internationale. Marx schreef de statuten.

Door de snelle economische ontwikkeling in Groot-Brittannië en Frankrijk was er immers nood aan een internationale overkoepeling van de vakbeweging. Die vakbonden bestonden vooral uit goed opgeleide ambachtslui (drukkers, kleermakers…). De AIT wilde de vakbonds- en politieke strijd coördineren.

De Internationale had geen solide afdelingen in de verschillende landen en telde maar weinig leden, hooguit enkele duizenden, behalve dan bij de Britse vakbonden. César De Paepe was de belangrijkste militant in België. Desondanks waren de verwachtingen bij de verpauperde arbeiders zo hooggespannen dat er verschillende stakingsbewegingen ontstonden. 
Het beperkte ledenaantal en de interne rivaliteiten tussen marxisten, reformisten en anarchisten (met Proudhon en Bakoenin) leidden uiteindelijk tot grote spanningen. De neergang begon na de Commune van Parijs in 1871, korte tijd later werden de anarchisten uitgesloten en verhuisde het secretariaat naar New York waar de Internationale uitdoofde. 

De hymne van de Internationale is iedereen bekend. De gevangen communard Eugène Pottier schreef ze in juni 1871; later werd ze op muziek gezet door de Gentse arbeider Pierre De Geyter.

Tijdens de jaren 1960-1970 was er in radicale kringen veel aandacht voor de Internationale. Dat leidde tot verschillende publicaties van de congressen van de Internationale en studies erover. Die documenten kunnen geraadpleegd worden in onze leeszaal. Historici zoals Jan D’Hondt en Daisy Devreese verrichtten baanbrekend onderzoekswerk. Jan D’Hondt publiceerde een biografie van de Gentse militant Karel De Boos in Machten en Mensen onder de titel Un militant gantois de la Première Internationale

De socialistische beweging liet de honderdste verjaardag ook niet ongemerkt voorbijgaan en organiseerde een grote herdenking. Door de zoektocht naar materiaal over de Internationale groeide het besef dat archieven van de socialistische beweging tot dan toe slecht bewaard werden. Op die manier droeg de herdenking ook bij tot de bewustmaking dat dat erfgoed waardevol was, een bewustzijn dat in het decennium dat daarop volgde verder groeide en uiteindelijk leidde tot de oprichting van Amsab-ISG.