Bureauverslagen en nota's ABVV PDF Afdrukken E-mail
Image   De verslagboeken (1944-1979) en nota’s aan de leden (1946-1984) van het nationaal bureau van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar.
Sinds de oprichting van het ABVV in 1945 heeft het nationaal bureau de algemene leiding over die socialistische vakbond. Zo slaat het bureau de brug tussen de nationale congressen en het nationaal comité, die de krijtlijnen uitzetten van het vakbondsbeleid, en het nationaal secretariaat, dat de dagdagelijkse leiding heeft. Het bureau is het belangrijkste bestuursorgaan van het ABVV. Het nationaal congres komt immers de laatste decennia gewoonlijk pas om de vier jaar samen, het nationaal comité minstens acht keer (vroeger vier keer) per jaar. Het bureau komt doorgaans iedere twee weken samen, en zelfs vaker als dat nodig is. Naast de algemene leiding en de uitvoering van de beslissingen van het nationaal comité en de nationale congressen, ziet het bureau er ook op toe dat de statuten worden toegepast, beheert het de fondsen en maakt het de barema’s en de statuten van de personeelsleden op. Het bureau regelt de taakverdeling binnen het federaal secretariaat en gaat ook over dringende gevallen die de statuten niet voorzien. 

Net zoals de leden van het nationaal comité en secretariaat, kiezen de nationale congressen ook de leden van het bureau. Aanvankelijk leverden de vakcentrales twee derde en de ABVV-gewesten een derde van de bureauleden. Sinds 1963 heerst er taalpariteit in het bureau en in 1982 werd besloten om de verhoudingen tussen de professionele (vakcentrales) en de interprofessionele (intergewestelijken) structuur in het bureau gelijk te trekken. Om die dubbele pariteit te waarborgen, wijst het nationaal comité indien nodig bijkomende leden aan. Sinds 1972 mogen parlementairen niet meer in het bureau van het ABVV zetelen en in 1978 kregen de nationale verantwoordelijken van de vrouwen en jongeren zitting met raadgevende stem. De leden van het bureau worden verkozen voor de periode tussen twee congressen in. Het grootste deel van hen wordt gewoonlijk herkozen. Sinds het statutair congres van juni 2006 zetelen de voorzitters van de vrouwenbureaus van de intergewestelijken automatisch in het bureau.

De gedigitaliseerde bronnen bevatten een schat aan informatie voor de studie van de naoorlogse binnen- en buitenlandse politiek.

De verslagboeken van het nationaal bureau en de nota’s aan de leden van het bureau zijn doorzoekbaar gemaakt door middel van OCR.