HOME arrow RESEARCH arrow Possible dissertation topics


Groene scriptieonderwerpen PDF Print E-mail
English version not available.

No ideas  Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft de voorbije jaren gewerkt aan een thematische verbreding van de collectie in de richting van de milieubeweging. Zeker nu een eerste generatie van oprichters stilaan verdwijnt, bestaat het gevaar dat samen met hen ook veel historisch waardevolle documenten verloren gaan.
Read more...
 
Het oeuvre van Gaston Boghemans PDF Print E-mail
English version not available.

Naast politicus was Gaston Boghemans ook de vaste architect van de
socialistische beweging in Zuid-West-Vlaanderen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog.
Read more...
 
Het groene gedachtegoed PDF Print E-mail
English version not available.

Een onderzoek naar de toenemende aandacht voor natuurbescherming en de verschillende manieren van milieubeleving in West-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Met aandacht voor de breuklijn tussen pure natuurbeleving en maatschappelijk en politiek engagement.
Read more...
 
De luchthaven in Deurne PDF Print E-mail
English version not available.

Een onderzoek naar het protest tegen de luchthaven in Deurne.
Read more...
 
Het internationalisme van de socialistische partij PDF Print E-mail
English version not available.

Een onderzoek naar de verhouding tussen de socialistische partij in België en haar zusterpartijen in Europa en de wereld.
Read more...
 
De groeipijnen van Agalev PDF Print E-mail
English version not available.

Een geschiedenis van Agalev: van beweging naar partij. 
Read more...
 
Het faillissement van Volksgazet PDF Print E-mail
English version not available.

Tot de jaren 1970 waren dagbladen nog dikwijls partijorganen. In 1978 ging de socialistische krant Volksgazet failliet. Hoe ging de krant failliet? Waarom haakten de lezers precies af?
Read more...
 
De Rode Valken PDF Print E-mail
English version not available.

De socialistische jeugdbeweging heeft voornamelijk een opvoedende functie vervuld. Maar hoe werd die pedagogiek precies ingevuld? Hoe ging men om met de voorgeschreven co-educatie? En hoe komt het dat de beweging nooit uitgroeide tot een massabeweging?
Read more...
 
Scheepswerf Boel PDF Print E-mail
English version not available.

Een onderzoek naar het faillissement van de Scheepswerf Boel in Temse.

Read more...
 
Steunpunt Mensen zonder Papieren PDF Print E-mail
English version not available.

Een onderzoek naar de genese en de werking van het Steunpunt Mensen zonder Papieren.
Read more...
 
Rechten van mindervaliden PDF Print E-mail
English version not available.

Ontstaan en groei van organisaties die zich bezighouden met de rechten en begeleiding van mindervaliden, meer specifiek de Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven (BOL vzw) en zijn voorganger Independent Living Vlaanderen (ILV).
Read more...
 
De lokale integratiesector PDF Print E-mail
English version not available.

Met het van kracht worden van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 1990 met betrekking tot erkenning en subsidiëring van landelijke, regionale en lokale integratiecentra wijzigde het integratielandschap. Dit onderzoek focust op de integratiesector in Lokeren.

Read more...
 
vzw Natuurreservaten PDF Print E-mail
English version not available.

Groei en evolutie van de vzw Natuurreservaten.
Read more...
 
Het fenomeen van de poliklinieken PDF Print E-mail
English version not available.

Vanwaar komt het concept van de polikliniek en hoe werd dit in België concreet uitgewerkt?

Read more...
 
Het ABVV en de komst van Sidmar PDF Print E-mail
English version not available.

De houding van het ABVV t.o.v. de inplanting van Sidmar in de Gentse Kanaalzone in 1962. Een onderzoek toegespitst op de sociale gevolgen: aanwervingen, werkvoorwaarden, gevolgen voor de omliggende regio ... 
Read more...
 
Migrantenwerking van het ABVV PDF Print E-mail
English version not available.

Hoe ging het ABVV om met werknemers van buitenlandse origine en hun specifieke problemen in de naoorlogse periode?
Read more...
 
Vakbonden uit de boekindustrie PDF Print E-mail
English version not available.

De geschiedenis van lokale vakbonden van typografen, van hun ontstaan tot 1914 (Gent, Antwerpen, Aalst, Leuven, Luik, Mechelen).
Read more...
 
Vergeten vakcentrales PDF Print E-mail
English version not available.

De socialistische vakbeweging kende aanvankelijk zo'n veertig vakcentrales. Vandaag zijn dat er nog zes. Een aantal vakcentrales zijn bekend, sommige (tabak, steen, glasarbeiders, leerbewerkers, haarkappers, kasseileggers, houtbewerkers, enz.) raakten vergeten in de loop der jaren.
Read more...
 
Socialistische lokale mandatarissen PDF Print E-mail
English version not available.

Focus op de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 toen een nieuwe generatie socialistische mandatarissen aantrad. Wie waren deze mensen en wat was hun impact?
Read more...
 
De studiedienst van de socialistische partij PDF Print E-mail
English version not available.

Het Emile Vandervelde Instituut (°1946), de studiedienst van de socialistische partij, was de denktank achter de partij. Haar archief biedt een veelzijdige blik op vijf decennia politieke geschiedenis.
Read more...
 
Anarchisme in theorie en praktijk PDF Print E-mail
English version not available.

Casus: de Federatie Radensocialisten (1973-1975). Dit was een kortstondige poging om een anarchistische koepelvereniging op poten te zetten.
Read more...
 
Biografie H??l?¨ne Burniaux PDF Print E-mail
English version not available.

Weinigen kennen Hélène Burniaux, maar ze is zowat de enige Belgische vrouw die tijdens de tussenoorlogse periode actief was binnen de internationale vakbeweging.
Read more...