HOME arrow ONDERZOEK arrow Suggesties voor scripties


Groene scriptieonderwerpen PDF Afdrukken E-mail
No ideas  Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft de voorbije jaren gewerkt aan een thematische verbreding van de collectie in de richting van de milieubeweging. Zeker nu een eerste generatie van oprichters stilaan verdwijnt, bestaat het gevaar dat samen met hen ook veel historisch waardevolle documenten verloren gaan.
Lees meer ...
 
Het oeuvre van Gaston Boghemans PDF Afdrukken E-mail
Naast politicus was Gaston Boghemans ook de vaste architect van de
socialistische beweging in Zuid-West-Vlaanderen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog.
Lees meer ...
 
Het groene gedachtegoed PDF Afdrukken E-mail
Een onderzoek naar de toenemende aandacht voor natuurbescherming en de verschillende manieren van milieubeleving in West-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Met aandacht voor de breuklijn tussen pure natuurbeleving en maatschappelijk en politiek engagement.
Lees meer ...
 
De luchthaven in Deurne PDF Afdrukken E-mail
Een onderzoek naar het protest tegen de luchthaven in Deurne.
Lees meer ...
 
Het internationalisme van de socialistische partij PDF Afdrukken E-mail
Een onderzoek naar de verhouding tussen de socialistische partij in België en haar zusterpartijen in Europa en de wereld.
Lees meer ...
 
De groeipijnen van Agalev PDF Afdrukken E-mail
Een geschiedenis van Agalev: van beweging naar partij. 
Lees meer ...
 
Het faillissement van Volksgazet PDF Afdrukken E-mail
Tot de jaren 1970 waren dagbladen nog dikwijls partijorganen. In 1978 ging de socialistische krant Volksgazet failliet. Hoe ging de krant failliet? Waarom haakten de lezers precies af?
Lees meer ...
 
De Rode Valken PDF Afdrukken E-mail
De socialistische jeugdbeweging heeft voornamelijk een opvoedende functie vervuld. Maar hoe werd die pedagogiek precies ingevuld? Hoe ging men om met de voorgeschreven co-educatie? En hoe komt het dat de beweging nooit uitgroeide tot een massabeweging?
Lees meer ...
 
Scheepswerf Boel PDF Afdrukken E-mail

Een onderzoek naar het faillissement van de Scheepswerf Boel in Temse.

Lees meer ...
 
Steunpunt Mensen zonder Papieren PDF Afdrukken E-mail
Een onderzoek naar de genese en de werking van het Steunpunt Mensen zonder Papieren.
Lees meer ...
 
Rechten van mindervaliden PDF Afdrukken E-mail
Ontstaan en groei van organisaties die zich bezighouden met de rechten en begeleiding van mindervaliden, meer specifiek de Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven (BOL vzw) en zijn voorganger Independent Living Vlaanderen (ILV).
Lees meer ...
 
De lokale integratiesector PDF Afdrukken E-mail

Met het van kracht worden van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 1990 met betrekking tot erkenning en subsidiëring van landelijke, regionale en lokale integratiecentra wijzigde het integratielandschap. Dit onderzoek focust op de integratiesector in Lokeren.

Lees meer ...
 
vzw Natuurreservaten PDF Afdrukken E-mail
Groei en evolutie van de vzw Natuurreservaten.
Lees meer ...
 
Het fenomeen van de poliklinieken PDF Afdrukken E-mail

Vanwaar komt het concept van de polikliniek en hoe werd dit in België concreet uitgewerkt?

Lees meer ...
 
Het ABVV en de komst van Sidmar PDF Afdrukken E-mail
De houding van het ABVV t.o.v. de inplanting van Sidmar in de Gentse Kanaalzone in 1962. Een onderzoek toegespitst op de sociale gevolgen: aanwervingen, werkvoorwaarden, gevolgen voor de omliggende regio ... 
Lees meer ...
 
Migrantenwerking van het ABVV PDF Afdrukken E-mail
Hoe ging het ABVV om met werknemers van buitenlandse origine en hun specifieke problemen in de naoorlogse periode?
Lees meer ...
 
Vakbonden uit de boekindustrie PDF Afdrukken E-mail
De geschiedenis van lokale vakbonden van typografen, van hun ontstaan tot 1914 (Gent, Antwerpen, Aalst, Leuven, Luik, Mechelen).
Lees meer ...
 
Vergeten vakcentrales PDF Afdrukken E-mail
De socialistische vakbeweging kende aanvankelijk zo'n veertig vakcentrales. Vandaag zijn dat er nog zes. Een aantal vakcentrales zijn bekend, sommige (tabak, steen, glasarbeiders, leerbewerkers, haarkappers, kasseileggers, houtbewerkers, enz.) raakten vergeten in de loop der jaren.
Lees meer ...
 
Socialistische lokale mandatarissen PDF Afdrukken E-mail
Focus op de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 toen een nieuwe generatie socialistische mandatarissen aantrad. Wie waren deze mensen en wat was hun impact?
Lees meer ...
 
De studiedienst van de socialistische partij PDF Afdrukken E-mail
Het Emile Vandervelde Instituut (°1946), de studiedienst van de socialistische partij, was de denktank achter de partij. Haar archief biedt een veelzijdige blik op vijf decennia politieke geschiedenis.
Lees meer ...
 
Anarchisme in theorie en praktijk PDF Afdrukken E-mail
Casus: de Federatie Radensocialisten (1973-1975). Dit was een kortstondige poging om een anarchistische koepelvereniging op poten te zetten.
Lees meer ...
 
Biografie H??l?¨ne Burniaux PDF Afdrukken E-mail
Weinigen kennen Hélène Burniaux, maar ze is zowat de enige Belgische vrouw die tijdens de tussenoorlogse periode actief was binnen de internationale vakbeweging.
Lees meer ...