HOME
Migrantenerfgoed in Amsab-ISG
Onderwerp: Migrantenerfgoed in Amsab-ISG
Verzenddatum: 2012-10-09 11:54:36
Mail nr #: 44
Inhoud:


e Newsletter
 
7e jaargang, nr. 9, september 2012
Volg ons ook op: facebook

Uitnodiging

Migrantenerfgoed in Amsab-ISG

dinsdag 23 oktober 2012 om 19.30 uur
in Amsab�ISG, Bagattenstraat 174, Gent


Sinds enkele jaren werkt Amsab-ISG rond het thema migratie. Dat is eigenlijk de logica zelve: wie enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de arbeidersbeweging en de bonte verzameling aan nieuwe sociale bewegingen, kan niet anders dan vertrouwde echo’s horen als het over migratie gaat. Laat nu de sociale geschiedenis, die van arbeiders, milieuactivisten, derdewereldmilitanten, feministen, pacifisten, mensenrechtenactivisten en aanverwanten net de kernactiviteit zijn van Amsab-ISG. Zo komt het dat de geschiedenis van migratie, zowel in een verder als meer recent verleden, en het erfgoed dat daarbij hoort zich als het ware aan Amsab-ISG hebben opgedrongen. Vanaf nu maakt het thema structureel deel uit van onze werking.

br20123.jpg

 

Om dat in de verf te zetten, stellen we op 23 oktober in Amsab-ISG graag de nieuwe editie van ons tijdschrift Brood & Rozen aan u voor, integraal gewijd aan het thema migratie.

 

Tegelijkertijd openen we twee tentoonstellingen. In Ons verleden, onze toekomst van het Minderhedenforum doen BV’s met buitenlandse wortels hun verhaal. De tentoonstelling is een realisatie van het Minderhedenforum en zijn lidverenigingen. Ze kwam tot stand in samenwerking met Het Belang van Limburg, Tapis Plein vzw en Stand Up Speak Up en met steun van de Vlaamse overheid. Daarnaast tonen we het resultaat van een fotoproject met tienersâ?nieuwkomers uit de VIPâ?school in Gent.

Sprekers:
- Geert Van Goethem, directeur van Amsab-ISG
- Piet Creve, gastredacteur van het themanummer van Brood & Rozen
- Öznur Karaca, stand-upcomedian

Wil je er graag bij zijn? Laat dat dan voor 19 oktober 2012 weten:
- op het telefoonnummer 09 224 00 79
- via het e-mailadres viviane.taeckens@amsab.be.

Hopelijk tot dan!


Uw inschrijving:

[SUBSCRIPTIONS]

logo_vlaamseoverheid.png logo_erken

 

 

1

De Amsab-nieuwsbrief is een realisatie van Paule Verbruggen (algemene coördinatie), Mario Van Driessche (webdesign), Sonny Plasschaert (IT-distributie) en Servaas Lateur (redactie).

© Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, 9000 Gent
www.amsab.be
- www.facebook.com/AmsabISG