< terug
niewsbrief

 

De wereld... die moet nog een eeuwigheid mee

Het erfgoed van Groen Vlaanderen wordt in belangrijke mate bewaard op Amsab-ISG. De archieven van Greenpeace, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Agalev, VAKS… zijn collecties van groot historisch en maatschappelijk belang. Naar aanleiding van de Erfgoeddag 2008 zet Amsab-ISG dit groene erfgoed in de kijker. Het is een gelegenheid om ook het grote publiek kennis te laten maken met het verleden van onze toekomst.

 


Programma (10-18u)

Expo: erfgoed van Groen Vlaanderen

Documentaire ‘Zand erover !?’ Victoria Deluxe

Filmpjes over milieuproblematiek

De invloed van textielverwerking en kleurstoffen op het milieu

Demonstratie Archiefbank Vlaanderen

Inventaris Bond Beter Leefmilieu

 
 
 
 
 
 
 
 

Expo: erfgoed van Groen Vlaanderen

Wat je in Amsab-ISG kan vinden over de milieubeweging zit niet enkel in archieven van organisaties uit die sfeer, zoals bijvoorbeeld Voor Moeder Aarde. Ook in persoonsarchieven van mensen die in de milieubeweging actief zijn of waren, zit heel wat interessant materiaal. De milieuproblematiek komt natuurlijk ook aan bod in veel andere archieven, maar die blijven in dit overzicht buiten beeld.
Informatie over de inhoud, de geschiedenis, de toegankelijkheid en de bewaarplaats van de archieven vind je op www.amsab.be, klikken op ‘zoeken in de catalogus’. Niet alle archief- en documentatiemateriaal omtrent de milieubeweging is reeds verwerkt. Bovendien is deze selectie maar een momentopname. Voor een update of voor specifieke vragen kan u terecht op info@amsab.be

1. Een selectie uit de groene archieven in Amsab-ISG


Verwerkte archieven :

- Actiecomité Bourgoyen-Ossemeersen (archiefnummer 350)

- Actiecomité Milieubescherming Merelbeke (archiefnummer 274)

- Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) (archiefnummer 601)

- Aktiekomitee Rakettenvergif (archiefnummer 329)

- ATB - afdeling Gent (archiefnummer 323)

- ATB - De Natuurvrienden (archiefnummer 577)

- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) (archiefnummer 293)

- Federatie voor Milieubescherming van het Gewest Gent (FMG) (archiefnummer 303)

- De Fietsersbond Gent (archiefnummer 342

- Gentse Aktiegroep voor Kernstop (Gaks) (archiefnummer 326)

- Groenkomitee Drongen (archiefnummer 349)

- vzw Natuurreservaten (archiefnummer 304)

- Steenkiste Guido (archiefnummer 295)

- Van Steenbergen Guido (archiefnummer 299)

- Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) (archiefnummer 593)

- Voor Moeder Aarde (archiefnummer 294)

- De Wielewaal - afdeling Gent (archiefnummer 354)

<top

Onverwerkte archieven :

- Agalev

- ATB - afdeling Ledeberg

- Bezoekerscentrum Zoerselbos

- Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) / Kritisch Bosbeheer

- Groenkomitee Heusden

- Groen! West-Vlaanderen

- Greenpeace Belgium

- Melis Luc

- Natuurpunt vzw

- Plattelandsontwikkeling vzw

- Red de Voorkempen vzw

- Resseler Walter

- ’t Uilekot

- Wymeersch Leo

 

<top

 
 
 

2. Lijst groene periodieken

zoeken via http://opac.amsab.be/

Antwerpen Groen!: tweemaandelijks infomagazine, 1992 - 2006
Arbeid en Milieu Magazine, 1986 - 2007
ATB Brugse Natuurvrienden Bergstijgers, 1997 - 2004
ATB De Natuurvrienden - afdeling Dendermonde, 1969 - 1989
Berg vrij! / Arbeiderstoeristenbond (ATB) De Natuurvrienden, Antwerpen, 1987 - 1995
Bladgroen: maandblad van de Vlaamse Groenen, 1982 - 2003
Brallerlei: maandblad van BRAL / Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), 1978 - 1983
Bulletin voor Moeder Aarde / Moeder Aarde vzw, 1991 - 2006
De groenen: maandblad van Anders Gaan Leven, 1980 - 1989
De zeester / ATB De Natuurvrienden - afdeling Oostende, 1981 - 1993
Doedeljoe: driemaandelijks Kontaktblad van De Wielewaal - afdeling Brugge, 1988 - 1989
Ecogroen: maandblad voor de ecologische stroming, 1990 - 1997
Ekoskoop: maandelijks informatieblad voor milieuverdediging, 1975
Euglena / Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, 1986 - 2001
Fortaktief / ATB De Natuurvrienden - afdeling Edegem-Buizegem-Elsdonk-Mortsel, 1989 - 2001
Frontaal: driemaandelijkse nieuwsbrief van het Gents milieufront vzw, 2000 - 2008
Greenpeace Magazine - Brussel, 1987 - 2007
Groen: maandelijks tijdschrift van Agalev - Studenten Leuven, 1984 - 1985
Groen treeske: stadskrant Dilbeek, 1978 - 1987
Groensel: Agalev-krant voor Groot-Gent ,1983 - 2003
Grutto: driemaandelijks tijdschrift van de actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, Gent, 1982-2002
Inzet: maandelijks kaderblad van Agalev, 1997 - 2001
Ja maar: driemaandelijks tijdschrift van Jong-Agalev, 1996 - 2002
Klok: maandblad voor Klein Brabant en het vaartland, 1979
Koevoet: tijdschrift voor sociaal en ecologisch verantwoorde techniek, 1977 - 1986
Kompas: infokrant voor de Vlaamse Groenen, 2003 - 2007
Kontaktblad van de ornithologische vereniging De Wielewaal - afdeling Gent, 1971 - 1979
Kontaktblad Wielewaal: Hageland-Zuiderkempen, 1989 - 1992
Krijgersblad: driemaandelijks tijdschrift voor de Krijgers van de regenboog, de 8-12 jarige sympathisanten van Greenpeace, jg. 1 - jg. 3
Land in zicht / Koninklijke Vereniging voor Natuur- & Stedenschoon (KVNS), 2006 - 2008
Milieu bébé / Milieuwerkgroep / Milieuwerkgroep JNM, 1992 - 2003
Milieurama: maandelijks tijdschrift van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, 1980 - 2005
Natuur.blad / Natuurpunt, 2001 - 2008
Natuur.focus / Natuurpunt, 2002 - 2008
Natuur.oriolus / Natuurpunt, 2002 - 2008
Natuurgidsen Oost-Vlaanderen / / Vereniging Voor Milieu-educatie regio Gent (VVM); Centrum voor Natuurbeschermingseducatie (CVN), 1978 - 1982
Natuurreservaten / Natuurreservaten, 1979 - 2001
Onkruid: tijdschrift voor een natuurlijke manier van leven, 1981 - 1984
Onze Streek: natuur- en milieunieuws uit de Vlaamse Ardennen, 1975 - 2000
Peper (Jong Groen!), 2007 - 2008
Schakel / ATB De Natuurvrienden, 1979 - 1990
Seizoenen: driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor Ekologische Land- en Tuinbouw, 1980 - 2008
Snep: driemaandelijks verenigingsblad van Natuurpunt Gent, 2002 - 2007
Strohalm: driemaandelijks tijdschrift van HALM VZW, Borgerhout, 1987 - 1988
Velletjes voor verdere voeling: een maandblad van de groene herlevingsbeweging van Veel-Te-Groot-Dilbeek, 1985 – 1987
Vrouwentongen: halfjaarlijkse gratis nieuwsbrief van de Agalev-vrouwen, 1998
Wielewaal / De Wielewaal: Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie, 1943 -2001
WJG-Parus: driemaandelijks tijdschrift / Wielewaaljongeren, 1981 - 1982

 
 

Documentaire Zand erover!? Victoira Deluxe

Al decennia zorgt de uitbreiding van de Vlaamse havens voor het verdwijnen van natuur- en cultuurlandschappen. Met het uitgraven van het Kluizendok in de Gentse haven was het de beurt aan de Evergemse wijk Zandeken.
Victoria Deluxe vzw en het Cultuurcentrum Evergem werkten in samenwerking met de Erfgoedcel Meetjesland een sociaal-artistiek project uit rond de lotgevallen van Zandeken. Twee jaar lang werd met de wijkbewoners gewerkt aan een herinneringsdocument: de mensen kwamen met verhalen, foto’s en fimpjes. Die werden aangevuld met recent materiaal over het pijnlijke einde van de wijk.
Eind vorig jaar werd in de wijk zelf een tentoonstelling georganiseerd. Daar werd ook de documentaire ‘Zand erover!?’ gepresenteerd, een indrukwekkend werkstuk op het snijpunt van sociale geschiedenis en milieuproblematiek.
‘Zand erover!?’ wordt vertoond op vaste tijdstippen in de museumkelder van Amsab-ISG.


'De laatste der Straffe Madams'...in het Zandeken, jaren 70<top

 

 
 
 
 

Filmpjes over mileuproblematiek

‘Actie’ staat centraal in het leven van natuur- en milieuverenigingen: betogingen tegen het verdwijnen van natuurgebieden, fietstochten voor een leefbare stad, beheerswerken in reservaten… Helaas bestaan daar weinig bewegende beelden van. Als de acties de media haalden, zijn er natuurlijk de opnames van televisiestations, maar doorgaans maakten de organisatoren zelf geen beelden. Dat is wellicht te wijten aan de kostprijs: filmen is duur.

Op de erfgoeddag presenteert Amsab-ISG een compilatie van filmfragmenten: van de modernisering van de Gentse afvalophaling (1948), over Antwerpse fietsers tegen het duwvaartkanaal (1973) tot een actie van Greenpeace in de Antwerpse haven (1993).


Gentse stadsreiniging,1948
(download 2,15 Mb)

44"Optocht Pand,1979
(download 2,89 Mb)

42"

uit de collectie bewegend beeld van het Huis van Alijn


                  zie http://www.huisvanalijn.be


Wie thuis nog filmpjes heeft, kan altijd bij Amsab-ISG terecht.


<top

 
 
 
 

Informatie over de invloed van textielverwerking en kleurstoffen op het milieu


in voorbereiding

<top


 
 
 
 

Demonstratie Archiefbank Vlaanderen

Sinds 2005 brengt Archiefbank informatie samen over de Vlaamse private archieven in een online databank. Het publiek vindt in deze "gouden gids" gegevens over archieven van personen, families en organisaties. Waar zijn ze bewaard? Wat is hun inhoud? Zijn ze raadpleegbaar? Bestaat er een inventaris? Archiefbank toont niet de archiefdocumenten zelf, maar wel de weg ernaar toe.http://www.archiefbank.be<top

 

 

Inventaris van het archief Bond Beter Leefmilieu (BBL)

 Voorstelling inventaris van het archief Bond Beter Leefmilieu (BBL)


Auteur: Gert Van Overstraeten

In 2002 sloten Amsab-ISG en BBL een samenwerkingsakkoord. Inmiddels is het archief van de BBL ontsloten door een inventaris; een weerslag van de evolutie en de werking van de organisatie van bij haar ontstaan, eind 1971, tot circa 2000. De doelstelling van de koepel, ‘de strijd voor de kwaliteit van het leven zelf’, wordt weerspiegeld in een onwaarschijnlijk brede waaier van werkingsvelden en een ellenlange lijst van organisaties, samenwerkingsverbanden en coalities. Deze inventaris vormt een belangrijk instrument voor iedereen die een aspect van de milieubeweging tijdens de laatste 30 jaar wil bestuderen

download pdf (860KB)

 

 
 

<top

 
 

< terug
niewsbrief

 


surf ook naar http://www.amsab.be